Aktuellt vid uni

Vi ordnar evenemang, deltar i samhällsdiskussionen och publicerar nyheter om studier och vetenskap varje vecka. Läs mer om vad vi har på gång nedan.

Senaste nyheter
Forskning ger kunskap och lösningar för miljöns bästa

Det är angeläget att hitta lösningar på de utmaningar som klimatförändringen och utarmningen av naturen medför: för att trygga miljöns bärkraft behöver vi snabbt en djupgående förändring på alla delområden i samhället.

För att kunna lösa komplexa problem behöver vi mångsidig kompetens. Helsingfors universitet forskar och undervisar mångvetenskapligt i frågor som gäller klimatförändringen, utarmning av naturen och hållbarhetsomställningen. Vi har mångsidig kompetens för världens bästa.