Aktuellt

Senaste nyheter
Forskningsbaserad kunskap hjälper oss att förstå människan och förändra världen

Hurdant är ett rättvist samhälle där alla kan delta? Helsingfors universitet bygger ett gott samhälle genom att utbilda experter och forska i till exempel samhällets mångfald, välfärd och hälsoskillnader samt demokrati och rättsstaten – i Finland och ute i världen.