Matematik och statistik

Avdelningen för matematik och statistik är den största universitetsinstitutionen för matematiska vetenskaper i Finland. Forskningsverksamheten vid avdelningen för matematik och statistik är mångsidig och har tilldelats höga poäng i ett flertal utvärderingar. Avdelningen har ett aktivt samarbete med andra högskolor och många sektorforskningsinstitut i Finland och i utlandet.
Samarbete

Avdelningen för matematik och statistik bedriver ett aktivt samarbete både i Finland och internationellt. Vi stöder vetenskapsfostran och inlärning av matematik på många olika plan och medverkar i internationella nätverk som främjar kvinnors roll inom matematiken. Vår samarbetsverksamhet har långa anor, i och med att Finlands matematiska förening grundades 1868 och Statistiska Samfundet i Finland 1920.

Aktuellt
Kurser

Information om våra kurser 2021-2022.

Ve­ten­skaps­stu­di­er för gym­na­sis­ter

Gymnasister har möjlighet att utföra studieprestationer vid Helsingfors universitet.