Matematik och statistik

Avdelningen för matematik och statistik är Finlands största universitetsinstitution för matematiska vetenskaper. Avdelningens forskningsverksamhet är mångsidigt, och dess forskningsarbete har fått höga poäng i många rankningar. Avdelningen har flitigt samarbete med andra högskolor samt med andra forskningsinstitut både i Finland och utomlands. Avdelningen hör till matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Avdelningen befinner sig i Exactum på Gumtäkts campus.

Nyheter och evenemang

Evenemang

3.6. 2020
ons 3.6.2020 12:15-14:15 LIVE STREAM - https://helsinki.zoom.us/j/68028723412?pwd=...
3.6. 2020
ons 3.6.2020 16:00-18:00 LIVE STREAM - https://helsinki.zoom.us/j/68865960125?pwd=...