Matematik och statistik

Avdelningen för matematik och statistik är Finlands största universitetsinstitution för matematiska vetenskaper. Avdelningen hör till matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Avdelningen är lokaliserad i Exactum på Campus Gumtäkt.