YLE: ingressikuva

Vill du arbeta med något som är betydelsefullt? Folkhälsovetenskapen utgår från att alla har rätt till god hälsa. Läs mera om vår mångvetenskapliga gemenskap.

Vi är en grupp forskare, lärare, experter och studenter som har ett gemensamt mål: vi vill alla främja folkhälsan på vårt eget sätt.

Vi verkar för folkhälsans väl på olika sätt. Vi utbildar experter, forskar om olika frågor som påverkar folkhälsan och om hälsovårdssystemet, och utvecklar nya forskningsmetoder. Vi meddelar undervisning om vetenskapligt tänkande, forskningens grunder och sjukdomsförebyggande arbete, prevention. Vi påverkar det politiska beslutsfattandet i hälsofrågor och förmedlar information och expertis till medborgarna.