Avdelningen för folkhälsovetenskap

YLE: ingressikuva

Vill du arbeta med något som är betydelsefullt? Folkhälsovetenskapen utgår från att alla har rätt till god hälsa. Läs mera om vår mångvetenskapliga gemenskap.

Vi är en grupp forskare, lärare, experter och studenter som har ett gemensamt mål: vi vill alla främja folkhälsan på vårt eget sätt.

Vi verkar för folkhälsans väl på olika sätt. Vi utbildar experter, forskar om olika frågor som påverkar folkhälsan och om hälsovårdssystemet, och utvecklar nya forskningsmetoder. Vi meddelar undervisning om vetenskapligt tänkande, forskningens grunder och sjukdomsförebyggande arbete, prevention. Vi påverkar det politiska beslutsfattandet i hälsofrågor och förmedlar information och expertis till medborgarna.

Avdelningen ordnar grundutbildning främst i medicin, odontologi och magisterprogrammet i translationell medicin (Master’s Programme in Translational Medicine), men deltar också i annan undervisning.

Mer information om grundstudier som avdelningen ordnar: https://courses.helsinki.fi/

Lärarna och forskarna vid avdelningen handleder avhandlingar för de fördjupade studierna inom sina forskningsområden och den som är intresserad kan kontakta dem direkt.

Specialistläkarutbildning i företagshälsovård

Målet är att utbilda specialistläkare som kan arbeta självständigt, känner till sambanden mellan arbete och hälsa, behärskar arbetshälsovårdens verksamhetsmodeller och kan samarbeta i multiprofessionella team. Utbildningen ordnas i samarbete med Arbetshälsoinstitutet.

Utbildning i företagshälsovård vid Helsingfors universitet

Företagshälsovårdens virtuella universitet erbjuder digitala studiematerial som stöd för specialistläkarutbildningen, olika webbkurser och möjligheter att nätverka med andra läkare under specialisering runt om i landet.

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto – Företagshälsovårdens virtuella universitet

Specialistläkarutbildning i hälso- och sjukvård

Målet är att utbilda specialistläkare som förstår folkhälsa och preventiv hälsovård, och kan undersöka, producera och framför allt tillämpa befolkningsdata för planering och ledning av tjänster.

Chefsutbildning för läkare och tandläkare under specialisering

Till specialistläkarutbildningarna i medicin och odontologi hör ett chefsutbildningsavsnitt om studierätten har beviljats 1.8.2009 eller senare.

Mer information och anmälan

Mer information

Mer information om specialistläkarutbildningen i hälsovård och företagshälsovård och chefsutbildningen finns på Medicinska fakultetens webbplats och meilahti-student@helsinki.fi

Grundstudier i folkhälsovetenskap kan genomföras också av studerande vid andra fakulteter, som för sina studier behöver grundläggande kunskaper om sociala och andra faktorer som påverkar sjukdomars förekomst, förutsättningarna för forskning på området och forskningsmetoder, förebyggande av sjukdomar och sjukdomars sociala verkningar.

Mer information

Biämnesstudierätt

Den som vill genomföra biämnesstudier i folkhälsovetenskap ska skicka en fritt formulerad och motiverad ansökan per e-post till ossi.rahkonen@helsinki.fi eller

Prof. Ossi Rahkonen
Avdelningen för folkhälsovetenskap
PB 20 (Stockholmsgatan 8 B)
00014 Helsingfors universitet

Studierätten beviljas av professor Rahkonen och den gäller för två läsår. Det går att ansöka om förlängning.

Anmälan till undervisning och tentamina

Kontakt person: Päivi Ijäs, paivi.ijas@helsinki.fi. Anmälan till tenten görs i Weboodi med tentens kod. Anmälan börjar 30 dagar före och slutar 10 dagar före tenten.

Den vetenskapliga forskningen vid avdelningen är mångvetenskaplig och håller hög kvalitet. Forskningens höga kvalitet grundar sig på gedigna forskningstraditioner och ett brett nationellt och internationellt samarbete.

Fokusområden i forskningen är:

Vid avdelningen finns också en enhet för konsultering i biostatistik som ger rådgivning i statistiska frågor till akademiska forskare på Campus Mejlans.  Mer information på enhetens webbplats.

Publikationer

Du hittar personalen i universitetets Personsökning och kontaktupgifter.

Professorer
Minna
Kaila
professor
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Hälsovetenskap
Anna
Keski-Rahkonen
professor
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa


MK
Mika
Kivimäki
professor
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
TL
Tea
Lallukka
professor
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa


LL
Lasse
Lehtonen
professor
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa


JP
Juha
Pekkanen
professor
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
Kari
Reijula
professor
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
SR
Samuli
Ripatti
professor
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa, Statistik, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
JT
Jing
Tang
biträdande professor
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Statistik, Data- och informationsvetenskap, Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Biomedicinska vetenskaper, Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
PT
Paulus
Torkki
biträdande professor
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Företagsekonomi


Lärare
RA
Riitta
Aejmelaeus
klinisk lärare
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
Heidi
Furu
klinisk lärare
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
Sara
Kaartinen
universitetslektor
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa


RL
Rea
Lagerstedt
klinisk lärare
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
AL
Anne
Lamminpää
klinisk lärare
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Heta
Lindblom
universitetslärare
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Riikka
Lämsä
universitetslektor
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Social- och samhällspolitik


AP
Aleksi
Pajunen
universitetslärare
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Hälsovetenskap
MP
Matti
Palosaari
klinisk lärare
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
KR
Kirsi
Ruotsalainen
universitetslärare
Avdelningen för folkhälsovetenskap


AT
Asta
Toivonen
universitetslärare
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa, Pedagogik
MT
Martina
Torppa
klinisk lärare
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Hälsovetenskap
KT
Karolina
Tuomisto
universitetslärare
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa

Forskare
MH
Marja
Heinonen-Guzejev
universitetsforskare
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
OH
Otto
Helve
forskningsdirektör
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar
MM
Minna
Mänty
universitetsforskare
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
SN
Solja
Nyberg
forskardoktor
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
OP
Olli
Pietiläinen
forskardoktor
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
OR
Ossi
Rahkonen
forskningsdirektör
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
ET
Elena
Toffol
forskardoktor
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Neurologi och psykiatri, Psykologi, Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa

Doktorander
AK
Anni
Karjala
doktorand
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
SL
Sohvi
Lommi
doktorand
Avdelningen för folkhälsovetenskap
GM
Guiomar
Masip-Manuel
doktorand
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa, Nutrition


JN
Jyri
Niskanen
doktorand
Avdelningen för folkhälsovetenskap
JS
Jatta
Salmela
doktorand
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
JS
Johanna
Suur-Uski
doktorand
Avdelningen för folkhälsovetenskap

 

Chef

professor Juha Pekkanen
juha.pekkanen@helsinki.fi

Biträdande chef

biträdande professor Anna Keski-Rahkonen
anna.keski-rahkonen@helsinki.fi

Adress

Avdelningen för folkhälsovetenskap
PB 20 (Stockholmsgata 8 B)
00014 Helsingfors universitet

tfn: 0294 1911 (växel)