Samhällspolitik

Yhteiskuntapolitiikka. Kuva: Nabeel Syed.

Samhällspolitik är en tillämpad samhällsvetenskap som undersöker välfärdsstaters strukturer och funktioner ur ett riskperspektiv, med fokus på t.ex. arbetslöshet, ohälsa, funktionsnedsättning, barnafödande eller hög ålder. Samhällspolitiken intresserar sig för frågor som gäller fördelningen av välfärd och social ojämlikhet. Forskningen fokuserar på fattigdom, hållbar välfärd, arbetslöshet och hinder för sysselsättning, hälsoskillnader, åldrande och samhällsvetenskaplig forskning om funktionsnedsättning.

Vetenskapsområdet samhällspolitik forskar i frågor som gäller ojämlikhet och välfärd, fördelningen av dem och den politik som drivs i dessa frågor. Samhällspolitiken forskar även i hur man kan främja välfärd och jämställdhet. Centrala studieobjekt inom vetenskapsområdet är bl.a. socialpolitik, stadsforskning, miljöpolitik och forskning om åldrande.

Ämnesansvarig för vetenskapsområdet: universitetslektor Anu Katainen

Mera information om forskning och stipendieforskaren finns i Helsingfors universitets forskningsportal.

 

Fokusområden inom forskningen är fattigdom, hållbar välfärd, arbetslöshet och sysselsättningshinder, hälsoskillnader, åldrande och samhällsvetenskaplig forskning om funktionsnedsättning. Inom vetenskapsområdet studeras även användning av vetenskaplig information särskilt i miljöpolitiska brytningstider.

Forskningsprojekt

  • DigiIN (på finska)
  • Helsinki Health Study
  • Decentralizing Finland’s energy regime: The triggers and dynamics of transition (DEFEND) (Project funded by the Academy of Finland New Energy Research Programme 2015-2018)
  • Potential of continuous cover forestry for climate change mitigation, wood production and biodiversity protection (CONBIO) (Project funded by Helsinki University Centre for Environment (HENVI) 2015-2018)
     

En förteckning över alla forskningsprojekt finns i forskningsportalen