Grekiska språket och litteraturen

I grekiska språket och litteraturen fördjupar man sig i språket, litteraturen och kulturen i det antika Grekland samt i forskning i dessa ämnen och i deras efterverkningar. En central plats intar språket och litteraturen i det antika Grekland, från de tidigaste skriftliga källorna ända till den romerska kejsartiden.

Forskningsämnena sträcker sig vitt och brett över olika områden inom den antika grekiska kulturen, särskilt till språket, litteraturen och de dokumentära källorna.

Fokusområden är bl.a.

  • papyrologi (forskning i papyrer med grekisk text)
  • epigrafik (studiet av grekiska inskriptioner)
  • språkforskning, särskilt språkkontakter, två- eller flerspråkighet, språkets variationer
  • grekisk religion, ritualer och dedikationer
  • humanistgrekiska

I forskningen tillämpas både ämnesspecifika och mångvetenskapliga metoder. Vid sidan av originalkällor och tryckta forskningspublikationer utnyttjas digitala material, program och verktyg. Vetenskapsområdet har ett nära samarbete med flera inhemska och utländska forskarsamfund.

Show more info
Projekt
Publikationer