Medicinska fakulteten

Framtidsfaktorer

Fakulteten utbildar experter inom hälsovården, dvs. läkare, tandläkare, psykologer och logopeder samt magistrar i translationell medicin. Förutom att fakulteten undervisar och bedriver forskning är den en viktig expertorganisation inom hälso- och sjukvården och deltar också i diskussionen om etiska frågor. 

Evenemang