Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten
Helsingfors universitets medicinska fakultet har som uppgift att erbjuda grund- och påbyggnadsutbildning i medicin och bedriva högklassig forskning.
Helsingfors universitets medicinska fakultet har som uppgift att erbjuda grund- och påbyggnadsutbildning i medicin och bedriva högklassig forskning.