Avdelningen för virologi

Lääketieteellinen tiedekunta

Avdelningen för virologi utför basforskning och tillämpad forskning som fokuserar på virusinfektioners och klamydiainfektioners molekylärbiologi och immunologi samt mekanismerna bakom de sjukdomar som orsakas av dessa infektioner. Avdelningen utvecklar också nya diagnostiska metoder för att identifiera virussjukdomar och forskas om virussjukdomars epidemiologi på både befolkningsnivå och molekylär nivå.

Grundundervisning i virologi ges medicine och odontologie studerande samt studerande vid magisterprogrammet i translationell medicin. Avdelningen för virologi erbjuder också vetenskaplig påbyggnadsutbildning för doktorander och läkare under specialistläkarutbildning.

Fokusområden för forskningen i virologi är

  • zoonotiska virus och deras diagnostik, molekylärepidemiologi, evolution, sjukdomsassociationer och patogenes, i synnerhet för de virus som sprids av gnagare och leddjur (bl.a. hantavirus och flavivirus),
  • nya DNA-virussjukdomars patogenes samt innovativ diagnostik,
  • papillomvirus och livmoderhalscancer,
  • klamydiainfektioners molekylärdiagnostik och patogenes samt
  • molekylär interaktion mellan virus och deras värdceller, i synnerhet med avseende på cellkommunikation, undkommande av virusskydd och effekter av mikro-RNA.

Publikationer

Forskningsgrupper

Du hittar personalen i universitetets Personsökning och kontaktupgifter.

Professorer
KH
Klaus
Hedman
professor
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper


KS
Kalle
Saksela
professor
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Basmedicin
TS
Tarja
Sironen
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Veterinärvetenskap
OV
Olli
Vapalahti
professor
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Veterinärvetenskap

Lärare
MP
Mirja
Puolakkainen
klinisk lärare
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Basmedicin


MS
Maria
Söderlund-Venermo
universitetslektor
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Biovetenskaper
HV
Hannamari
Välimaa
klinisk lärare
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper

Forskare
DA
Dina
Abdelrehiem
forskardoktor
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Medicinsk bioteknologi
HA
Hari
Adhikari
forskardoktor
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Geovetenskaper
RF
Riku
Fagerlund
universitetsforskare
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
JH
Jussi
Hepojoki
akademiforskare
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper


EH
Eili
Huhtamo
universitetsforskare
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
Ravi
Kant
forskardoktor
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi, Veterinärvetenskap
Suvi
Kuivanen
forskardoktor
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
LL
Lev
Levanov
forskardoktor
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
AM
Anna
Mäkelä
forskardoktor
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Medicinsk bioteknologi
Maria
Perdomo Cruz
forskardoktor
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Mikrobiologi och virologi


TS
Tomas
Strandin
akademiforskare
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper

Doktorander
KA
Kirsi
Aaltonen
doktorand
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
HA
Hussein
Alburkat
doktorand
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Mikrobiologi och virologi
LC
Luz
Cabrera Lara
doktorand
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper


IK
Ilkka
Kivistö
doktorand
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
AP
Anu
Patjas
doktorand
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
MS
Maija
Suvanto
doktorand
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Mikrobiologi och virologi


LS
Leonóra
Szirovicza
doktorand
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
PT
Phuoc
Truong
doktorand
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Mikrobiologi och virologi
JV
Jenni
Virtanen
doktorand
Avdelningen för virologi
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
ZZ
Zhe
Zhao
doktorand
Avdelningen för virologi

Chef

professor Kalle Saksela
kalle.saksela@helsinki.fi
PB 21 (Haartmansgatan 3)
00014 Helsingfors universitet

Adress

PB 21 (Haartmansgatan 3)
00014 Helsingfors universitet