Nordiska språk
De nordiska (skandinaviska) språken är en språkgrupp som hör till de germanska språken. Forskningen inom disciplinen omfattar svenska, norska, danska, isländska och färöiska.

Forskningen i nordiska språk vid Helsingfors universitet har en stark tradition av forskning i flerspråkighet och variation. Minoritetsspråk, språkkontakter, språkpolitik, dialekter och variation i talspråket är viktiga forskningsobjekt. Även språkundervisning och användning av andraspråk studeras mycket.

Forskningens fokusområden är

  • interaktionsforskning
  • kognitiv språkforskning och konstruktionsgrammatik
  • språkkontakter, förändring och variation
  • språktypologi och historisk lingvistik
  • flerspråkighet och variation
  • skriftspråkets utveckling.
Personer
Show more info
Show more info
Show more info
Projekt
Publikationer