Nordiska språk

Forskningen i nordiska språk vid Helsingfors universitet har en stark tradition av forskning i flerspråkighet och variation. Minoritetsspråk, språkkontakter, språkpolitik, dialekter och variation i talspråket är viktiga forskningsobjekt. Även språkundervisning och användning av andraspråk studeras mycket.

Forskningens fokusområden är

  • interaktionsforskning
  • kognitiv språkforskning och konstruktionsgrammatik
  • språkkontakter, förändring och variation
  • språktypologi och historisk lingvistik
  • flerspråkighet och variation
  • skriftspråkets utveckling