fysiikan_opetusta_tammisto

Institutionen för fysik är en stor, mångvetenskaplig institution, som erbjuder det mest mångsidiga undervisningsprogrammet i fysikaliska vetenskaper i Finland. I början av år 2017 arbetar lite över 300 personer vid institutionen, av vilka 26 är professorer, 6 biträdande professorer, samt ett flertal gästprofessorer från utländska institutioner. Forskningen vid institutionen och undervisningen som baserar sig därpå håller internationellt hög nivå, är nationellt betydande, och främjar det andliga och ekonomiska välståndet i samhället.

Institutionens undervisningsgren, de fysikaliska vetenskaperna, omfattar fysik, teoretisk fysik, geofysik, meteorologi och astronomi. Undervisningen på svenska och engelska är naturliga delar av institutionens verksamhet. Utbildningen av ämneslärare i fysik hör till institutionens undervisningsprogram.

Forskningen vid institutionen för fysik är indelad i tre avdelningar enligt institutionens vetenskapliga insatsområden:

F2k-centralen är en resurscentral som tillhör LUMA-centralen och institutionen för fysik vid Helsingfors universitet. Centralen stöder mångsidigt undervisning, inlärning, och kunskap i fysik.

Prefekt vid institutionen: professor Hannu Koskinen. Viceprefekter: professor Kaarle Hämeri och professor Heikki Järvinen.