Avdelningen för fysik är en stor, mångvetenskaplig avdelning, som erbjuder det mest mångsidiga undervisningsprogrammet i fysikaliska vetenskaper i Finland. I början av år 2018 arbetar ungefär 200 personer vid avdelningen, av vilka 20 är professorer, 3 biträdande professorer. Forskningen vid avdelningen och undervisningen som baserar sig därpå håller internationellt hög nivå, är nationellt betydande, och främjar det andliga och ekonomiska välståndet i samhället.

Avdelningens undervisningsgren, de fysikaliska vetenskaperna, omfattar fysik, teoretisk fysik och astronomi. Undervisningen på svenska och engelska är naturliga delar av avdelningens verksamhet. Utbildningen av ämneslärare i fysik hör till avdelningens undervisningsprogram.

Forskningen vid avdelningen för fysik är indelad i tre avdelningar enligt avdelningens vetenskapliga insatsområden:

F2k-centralen är en resurscentral som tillhör LUMA-centralen och avdelningen för fysik vid Helsingfors universitet. Centralen stöder mångsidigt undervisning, inlärning, och kunskap i fysik. F2k organiserar också campusbesök för skolgrupper.

Avdelningsprefekt: professor Kai Nordlund