Avdelningen för fysik är en stor, mångvetenskaplig avdelning, som erbjuder det mest mångsidiga undervisningsprogrammet i fysikaliska vetenskaper i Finland. I början av år 2017 arbetar lite över 300 personer vid avdelningen, av vilka 26 är professorer, 6 biträdande professorer, samt ett flertal gästprofessorer från utländska institutioner. Forskningen vid avdelningen och undervisningen som baserar sig därpå håller internationellt hög nivå, är nationellt betydande, och främjar det andliga och ekonomiska välståndet i samhället.

Avdelningens undervisningsgren, de fysikaliska vetenskaperna, omfattar fysik, teoretisk fysik, geofysik, meteorologi och astronomi. Undervisningen på svenska och engelska är naturliga delar av avdelningens verksamhet. Utbildningen av ämneslärare i fysik hör till avdelningens undervisningsprogram.

Forskningen vid avdelningen för fysik är indelad i tre avdelningar enligt avdelningens vetenskapliga insatsområden:

F2k-centralen är en resurscentral som tillhör LUMA-centralen och avdelningen för fysik vid Helsingfors universitet. Centralen stöder mångsidigt undervisning, inlärning, och kunskap i fysik.

Avdelningsprefekt: professor Kai Nordlund