Fysik

Avdelningen för fysik är en stor mångvetenskaplig avdelning som har det mångsidigaste undervisningsprogrammet i fysikaliska vetenskaper i Finland. Undervisningsområdet, fysikaliska vetenskaper, täcker fysik, teoretisk fysik och astronomi. Undervisning på svenska och engelska är en naturlig del av avdelningens verksamhet, och ämneslärarutbildningen i fysik ingår i avdelningens undervisningsprogram.
Aktuellt
Historia

Fysik och astronomi har tillhört Helsingfors universitets vetenskapsområden sedan 1640, det vill säga det året som universitetet grundades. Fysikforskningens lokaler har vid flera tillfällen byggts ut och har varit belägna på olika håll i staden. Avdelningen för fysik flyttade gradvis till sin nuvarande adress i Gumtäkt på 1980-talet.