Germansk filologi

Germansk filologi undersöker tyska språket, litteraturen och kulturen i de tysktalande länderna, samt tyska språkets historiska utveckling.

Fokusområden i germansk filologi vid Helsingfors universitet är flerspråkighet, transkulturalitet och multimedialitet.

Centrala teman för forskningen är

 • jämförande och kontrastiv språkforskning
 • språkinlärning
 • språkdidaktik och interferens
 • användning och optimering av elektronisk utrustning i undervisningen i tyska
 • språkvetenskaplig medie- och masskommunikationsforskning
 • fraseologi, dvs. forskning i fasta uttryck och ordspråk
 • textlingvistik (särskilt språket i massmedier)
 • valens- och konstruktionsgrammatik och grammatikalisering
 • lexikografi, dvs. forskning om ordböcker
 • historisk satslära
 • modern tysk litteratur och kultur (särskilt den narrativa forskningen samt litteraturens betydelse och mottagande)
 • Österrikes litteratur och kultur
 • syntax och ordbildning.
Show more info
Publikationer