Museologi

Målet för museologin är å ena sidan att stöda och utveckla professionalismen inom museibranschen. Å andra sidan är dess uppgift att utreda vilken betydelse museet som central kulturinstitution har i den västerländska världsbilden. Museologin arbetar i nära samarbete med olika museer och är därmed en mycket pragmatisk disciplin.

Museologin undersöker museer samt praxis och tolkning i museiarbetet. Forskningen som ligger nära museiarbetets vardag begrundar metoderna inom museiarbetet. Hit hör också museiundervisning, etik och projekthantering samt teorier gällande museiinstitutionen och -verksamheten.

Show more info
Projekt
Publikationer