Skogsvetenskaper

Avdelningen för skogsvetenskaper representerar den vassaste globala toppen bland Helsingfors universitets forskningsområden.

Vid avdelningen bedrivs skogsvetenskaplig forskning och forskning med anknytning till bioekonomi som rönt internationell uppskattning, samt högsta undervisning som baserar sig på denna forskning. Målsättningen med den tvärvetenskapliga verksamheten är att främja ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar användning av skogar och torvmarker samt skapa nya globalt relevanta perspektiv med vetenskapliga metoder.

Forskningens prioriteringsområden är

  1. växelverkan mellan skogs- och kärrekosystemen och klimatförändringen,
  2. socioekonomiska förändringar och den globala skogssektorn,
  3. nya metoder för kontroll av skogsinformation och
  4. ekonomisk-ekologiska modeller för skogsanvändning och skogsnaturskydd samt skogarna som en källa för välbefinnande.
Skogsvetenskaper på sociala medier