Arabiska språket och islamstudier

Islamforskningen fokuserar på en av de största världsreligionerna, som det är viktigt att känna för att förstå nutida händelser. Arabiskan igen hör till de stora världsspråken. Den är både ett viktigt nutidsspråk och skriftspråk för en omkring 1500 år gammal kultur. 

Forskningen i arabiska och islam är på internationell toppnivå inom området. Forskarna inom vetenskapsområdet publicerar sina vetenskapliga arbeten nästan enbart i kvalitativa internationella vetenskapliga serier, och de producerar dessutom aktivt populärvetenskaplig litteratur på finska. Geografiskt sett fokuserar forskningen i islamsk kultur på den arabisktalande delen av världen och på Iran.