Farmaceutiska fakulteten

Farmaceutiska fakulteten
Studera för världens bästa. Sök till Helsingfors universitets finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterprogram 18.3−1.4.2020.
Studera för världens bästa. Sök till Helsingfors universitets finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterprogram 18.3−1.4.2020.

Internationellt vetenskapligt samfund

Från fakulteten utexamineras experter, forskare och ledare för olika sektorer inom läkemedelsutveckling och hälso- och sjukvården. Forskningen vid fakulteten fokuserar på läkemedelsforskning och den är mångvetenskaplig och internationell.