Farmaceutiska fakulteten

Farmaceutiska fakulteten
Läkemedelsforskning på internationell toppnivå, högklassig undervisning och intensivt samarbete med arbetslivet i en välfungerande kombination.
Läkemedelsforskning på internationell toppnivå, högklassig undervisning och intensivt samarbete med arbetslivet i en välfungerande kombination.

Internationellt vetenskapligt samfund

Från fakulteten utexamineras experter, forskare och ledare för olika sektorer inom läkemedelsutveckling och hälso- och sjukvården. Forskningen vid fakulteten fokuserar på läkemedelsforskning och den är mångvetenskaplig och internationell.