Grattis till våra nya studerande!

Grattis till våra nya studerande!
Välkommen till Helsingfors universitet! Läs hur du kan påbörja dina studier på ett smidigt sätt och bekanta dig med instruktioner för studerande.
Välkommen till Helsingfors universitet! Läs hur du kan påbörja dina studier på ett smidigt sätt och bekanta dig med instruktioner för studerande.

Internationellt vetenskapligt samfund

Från fakulteten utexamineras experter, forskare och ledare för olika sektorer inom läkemedelsutveckling och hälso- och sjukvården. Forskningen vid fakulteten fokuserar på läkemedelsforskning och den är mångvetenskaplig och internationell.