Farmaceutiska fakulteten

Farmaceutiska fakulteten
Tvärvetenskaplig forsknings- och undervisningsgemenskap för människornas och djurens bästa
Tvärvetenskaplig forsknings- och undervisningsgemenskap för människornas och djurens bästa

Internationellt vetenskapligt samfund

Farmaceutiska fakulteten är en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsenhet. Farmaceutiska fakulteten utbildar experter inom läkemedelsområdet. De kan arbeta med flera intressanta arbetsuppgifter från läkemedelsutveckling till myndighetstjänster inom läkemedelsområdet och patientnära tjänster vid apotek och sjukhus. Tyngdpunkten inom forskningen vid farmaceutiska fakulteten ligger på läkemedelsforskning. Enheten har ett omfattande samarbetsnätverk och gedigen kompletterande forskningsfinansiering. Spetsprojektet inom fakultetens forskning är det engelskspråkiga Läkemedelsforskningsprogrammet (DRP) där flera framstående forskningsgrupper ingår.