Farmaci är en mångvetenskaplig disciplin som med inriktning på läkemedelsförsörjning och ur olika synvinklar, närmast med hjälp av tillämpade naturvetenskaper, hälsovetenskaper och delvis också samhällsvetenskaper, studerar läkemedel och mediciner, samt utveckling, tillverkning och användning och effekter av läkemedel.