Farmaceutiska fakulteten

Aktuellt
Internationellt vetenskapligt samfund

Från fakulteten utexamineras experter, forskare och ledare för olika sektorer inom läkemedelsutveckling och hälso- och sjukvården. Forskningen vid fakulteten fokuserar på läkemedelsforskning och den är mångvetenskaplig och internationell.