Organism- och evolutionsbiologi

Bio- och miljövetenskapliga fakultetens forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi (OEB) innefattar c:a 40 forskningsgrupper vars forskare arbetar i Viks campus’ Biocenter vid Helsingfors universitet. Forskningsprogrammet är mycket internationellt med forskare från olika delar av världen.

Programmets forskning fokuserar på organism- eller populationsnivån och inbegriper många arter, allt från encelliga organismer och evertebrater, till växter och vertebrater. Forskningen inom forskningsprogrammet är mångsidig, och utnyttjar olika metoder så som molekylbiologi, fysiologi, evolutiv genetik och använder teoretisk modellering, samt bioinformatik.

Forskningsprogrammet undersöker också organismer och populationer i deras naturliga miljö; forskarna inom programmet har möjlighet att göra forskning under kontrollerade förhållanden vid Helsingfors universitets fältstationer i Tvärminne, Lampis och Kilpisjärvi, samt i Viks campus’ försöksdjursutrymmen, på försöksfältet eller i växthusen. De högklassiga, centrerade enheterna för forskningservice (Research Infrastructures) inom olika områden såsom genomik, transkriptomik, proteomik, mass-spektrofotometri, metabolomik, växternas fenotypering, samt ljus-, konfokal- och elektronmikroskopi, erbjuder forskarna utomordentliga möjligheter att klargöra biologiska processer på ett mångsidigt sätt.

Seminarier, twitter och info om forskningen

Forskningsprogrammet ordnar varje vecka återkommande engelskspråkiga seminarier som är öppna för alla, från studerande på kandidatnivån. Målsättningen är att bjuda in internationella toppforskare som föreläsare, och även ge möjligheter för fakultetens forskare att presentera sitt arbete.

@OEB_Helsinki

Congrats and welcome to our new recruits & thanks for all 400 applicants for your interest in these ⁦@helsinkiuni⁩… twitter.com/i/web/status/1…

Finally, @informedbirds (Assistant Prof. @HiLIFE_helsinki) tells us about social resilience: the capacity to learn… twitter.com/i/web/status/1…

Our next #viikkimon lecture will be held already ON FRIDAY: Jack Taunton (UCSF, USA) will give us a presentation on… twitter.com/i/web/status/1…

7 ViPS members are awarded @SuomenAkatemia Academy of Finland funding with a total of almost 3 Million Euros!… twitter.com/i/web/status/1…