Kognitionsvetenskap

Kognitionsvetenskap är ett relativt nytt tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde som studerar olika aspekter av kunskap, språk, minne, tänkande samt olika informationsprocesserande system.

Forskarna och doktoranderna i kognitionsvetenskap vid Helsingfors universitet studerar i olika forskningsprojekt bl.a. visuomotorik och dess samband med spatial observans och perception, kalkylerad modellering och simulation av människans trafikbeteende, moralpsykologiska frågor relaterade till robotik, normalt och avvikande processering av språk och musik och den neurologiska grunden för det, kognitionens utveckling från fosterstadiet till ålderdomen och hjärnans formbarhet, kognition hos djur, samt kognitionsvetenskapens vetenskapsfilosofi.  

Show more info
Projekt
Publikationer