Geovetenskaper och geografi
Det geovetenskapliga och geografiska forskningsfältet omfattar hela jordklotet, från glaciärerna i Antarktis till folkvimlet i stora metropoler. Forskningen om jorden och hur den förändras studerar bland annat regional differentiering i städer och hela länder, långvariga miljöförändringar, kontinentalplattornas rörelser samt jordklotets strukturer och utveckling.
Forskningsenheter och vetenskapsfostran
Aktuellt
Forskningslaboratorier och forskningsstationer

Avdelningen för geovetenskaper och geografi har moderna forskningslaboratorier och materialdatabaser, forskningsstationer samt ett riksomfattande nätverk av seismiska mätstationer. Laboratorierna betjänar forskningsgrupper och tillhandahåller analystjänster för olika ändamål. Vissa av laboratorierna producerar dessutom datamaterial och tidsserier som används för forsknings- och undervisningsändamål vid avdelningen.

Vår forskningsstation i Taitabergen i Kenya grundades 2011. Dess betydelse för forskningen om lokala förhållanden och förändringar är stor även internationellt.