Geovetenskaper och geografi

Det geovetenskapliga och geografiska forskningsfältet omfattar hela jordklotet, från glaciärerna i Antarktis till folkvimlet i stora metropoler. Forskningen om jorden och hur den förändras studerar bland annat regional differentiering i städer och hela länder, långvariga miljöförändringar, kontinentalplattornas rörelser samt jordklotets strukturer och utveckling.
Forskningsenheter och vetenskapsfostran
Geovetenskaper och geofrafi - från Antarktis till städer
Aktuellt
Forskningsinfrastrukturer

Avdelningen för geovetenskaper och geografi har moderna forskningslaboratorier, materialdatabaser och ett riksomfattande nätverk av seismiska mätstationer. Laboratorierna betjänar forskningsgrupper och tillhandahåller analystjänster för olika ändamål. Vissa av laboratorierna producerar också datamaterial och tidsserier som används för forsknings- och undervisningsändamål vid avdelningen.

Vi leder och koordinerar verksamheten vid Helsingfors universitets mångvetenskapliga forskningstation Taita (Taita Research Station), som ligger vid Taitabergen i Kenya.

Avdelningen deltar också aktivt tillsammans med de finländska universiteten och forskningsinstituten i europeiska forskningsinfrastrukturen EPOS (European Plate Observing System). Den finska delen av EPOS (FIN-EPOS) upprätthåller geofysiska observatorier och laboratorier i Finland.