Mellanösternstudier

Språk som kan komma i fråga är arabiska, hebreiska, turkiska samt persiska. Vetenskapsgrenen behandlar också semitiska språk (särskilt hebreiska och arameiska) samt judaistik.