Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten
Landets ledande juridiska forsknings- och utbildningsenhet
Landets ledande juridiska forsknings- och utbildningsenhet

Evenemang

Disputationsakter och andra evenemang.
29.1. 2021
fre 29.1.2021 12:15-14:15 Live stream @HelsinkiLaw Live stream Live stream...
19.2. 2021
fre 19.2.2021 12:15-14:15 Porthania, Luentosali III, Yliopistonkatu 3 @...

För rättens och rättvisans bästa

Juridiska fakultetens grundläggande uppgifter är att producera högkvalitativ forskning på internationell nivå och att ge forskningsbaserad undervisning. Vi utbildar kunniga och etiskt ansvarskännande juridiska experter för den nationella och den internationella arbetsmarknaden. Utöver utbildningsprogrammen för rättsnotarie och juris magister erbjuder fakulteten även två internationella magisterprogram. Vi forskar i de traditionella vetenskapsgrenarna och genom samarbete med forskare inom andra vetenskaper, såsom i frågor gällande globalisering, digitalisering och hållbar utveckling.

Juridiska fakultetens inflytande i samhället

Fakulteten påverkar samhället via sina grundläggande uppgifter: juridisk forskning och utbildning av jurister. Utexaminerade alumner är en viktig resurs för fakulteten. Fakulteten har en delegation som består av representanter för de viktigaste intressegrupperna. Fakultetens externa medelsanskaffning är betydande och bygger på samverkan med samhället.

Juridiska fakulteten på Twitter

Följ oss också på Twitter
@HelsinkiLaw

Student or researcher, apply for a grant! Find support for your studies or writing a thesis, travel grants or suppo… twitter.com/i/web/status/1…

Opiskelija tai tutkija, hae apurahaa! Hae tukea opinnäytetyön kirjoittamiseen, matka-apurahoja tai tukea tutkimukse… twitter.com/i/web/status/1…

Jorma Rudanko väittelee aiheesta ”Näkökohtia todistusharkinnasta” perjantaina 29.1 klo 12.15. Teoksen tarkoituksena… twitter.com/i/web/status/1…

Muistutus: Haku umpeutuu keskiviikkona, joten nyt on korkea aika viimeistellä hakupaperit! Last call: The deadline… twitter.com/i/web/status/1…