Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten
Grattis till våra nya studerande! Läs hur du kan påbörja dina studier på ett smidigt sätt och bekanta dig med instruktioner för studerande.
Grattis till våra nya studerande! Läs hur du kan påbörja dina studier på ett smidigt sätt och bekanta dig med instruktioner för studerande.

Evenemang

Disputationsakter och andra evenemang.
14.8. 2020
fre 14.8.2020 12:00-14:00 Porthania, sali PIII, Yliopistonkatu 3 @HelsinkiLaw...
17.8. 2020
mån 17.8.2020 9:00-11:00 Room 1, Metsätalo, Unioninkatu 40 @HelsinkiLaw...

För rättens och rättvisans bästa

Juridiska fakultetens grundläggande uppgifter är att producera högkvalitativ forskning på internationell nivå och att ge forskningsbaserad undervisning. Vi utbildar kunniga och etiskt ansvarskännande juridiska experter för den nationella och den internationella arbetsmarknaden. Utöver utbildningsprogrammen för rättsnotarie och juris magister erbjuder fakulteten även två internationella magisterprogram. Vi forskar i de traditionella vetenskapsgrenarna och genom samarbete med forskare inom andra vetenskaper, såsom i frågor gällande globalisering, digitalisering och hållbar utveckling.

Juridiska fakultetens inflytande i samhället

Fakulteten påverkar samhället via sina grundläggande uppgifter: juridisk forskning och utbildning av jurister. Utexaminerade alumner är en viktig resurs för fakulteten. Fakulteten har en delegation som består av representanter för de viktigaste intressegrupperna. Fakultetens externa medelsanskaffning är betydande och bygger på samverkan med samhället.

Juridiska fakulteten på Twitter

Följ oss också på Twitter
@HelsinkiLaw

Tero Lundstedt väittelee 1.8.2020 kello 12 aiheesta "From Kosovo to Crimea - The Legal Legacies of the Socialist Fe… twitter.com/i/web/status/1…

Tero Lundstedt will defend his doctoral dissertation entitled "From Kosovo to Crimea - The Legal Legacies of the So… twitter.com/i/web/status/1…

Professori Susanna Lindroos-Hovinheimo näkee oikeudellisia mahdollisuuksia voitontavoittelun rajoittamiseen, jos ky… twitter.com/i/web/status/1…

Oikeusnotaarin suomenkieliseen koulutusohjelmaan Helsinkiin oli hakijoita 4480, joista hyväksyttiin 199 (4,4 % haki… twitter.com/i/web/status/1…