Helsingfors specialpedagogiska forskningssamfund

Helsingfors specialpedagogiska forskningssamfund (Helsinki SEN) är en expertgrupp som bedriver högkvalitativ forskning om frågor som anknyter till lärande och välbefinnande hos barn, ungdomar och unga vuxna med olika inlärningssvårigheter och funktionsvariationer.

Vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet ger vi forskningsbaserad undervisning i hur likvärdighet kan främjas i skolan och samhället, i akademisk framgång och i hur välbefinnande kan främjas.

Våra forskare tillämpar olika forskningsmetoder för att ta fram nya vetenskapliga rön. Särskilt utmärkande är vår metodkompetens i att tillämpa olika pedagogiska interventionsmodeller, analysera longitudinella data och göra systematiska litteraturöversikter. Vår metodkompetens i fråga om vetenskaplig forskning inkluderar kvalitativ forskning, fokus på attityder, erfarenheter och uppfattningar hos olika intressenter såväl som utbildningspolitik, strukturer och praxis och hur de förhåller sig till varandra internt.

Kontaktperson: Pirjo Aunio