Folkloristik

Folkloristiken granskar inofficiella kommunikations- och uttrycksformer i kulturen. Människorna och samfunden ger folkloren och den historiska kontinuiteten nya innebörder genom sin verksamhet – såväl genom daglig interaktion, ritualer som i olika muntliga och skriftliga medier. Traditionen och kulturarvet är kollektiva och folkloristen tolkar dem i förhållande till det förflutna.

Den klassiska folkloristiken forskar i folkdiktning, folktro, sagor och sägner, folkmedicin och magi samt i ordspråk och gåtor. Folkloristiken undersöker också företeelser i nutiden, som t.ex. memer. Centrala objekt är välkända eller marginaliserade berättelser: myter, ritualer och muntlig tradition, som människorna bygger sin identitet och världsbild på. I de nya kommunikationsformernas och den kulturella pluralismens värld studerar folkloristen tanke- och uttryckssätt, som både förenar tidsperioder och kulturer och ger dem en särprägel.

Även om folkloristiken ofta har uppfattats som en nationell vetenskap har den ända från början också varit internationell och några kända forskare har blickat utanför vårt lands gränser. Utöver forskningen i våra närområden har även forskningen i kulturer utanför Europa tagit fart. Forskarna i folkloristik vid Helsingfors universitet publicerar en betydande del av sina böcker och artiklar på engelska, ryska, svenska och tyska. Via de finländska publikationsserierna når vår forskning ut till en internationell läsekrets. De viktigaste bland dessa är Folklore Fellows' Communications (FFC) och Studia Fennica Folkloristica.

Den folkloristiska vetenskapsgrenen vid Helsingfors universitet publicerar även den referentgranskade tidskriften RMN Newsletter (på engelska).

Show more info
Projekt
Publikationer