Genusvetenskap

Forskningen inom genusvetenskapen är kritisk och normbrytande och den ifrågasätter hierarkier. Den inspireras av sammanhållningen inom ämnet och de öppna diskussionerna på våra konferenser, seminarier och i våra korridorer.

Forskningen i genusvetenskap hör nära samman med den internationella och inhemska feministiska forskningen. Enhetens forskning håller internationell toppnivå, den är genuint mångvetenskaplig och präglas av mångstämmighet. Forskningen står i dialog med många vetenskapsgrenar och forskarna deltar i olika vetenskapliga och samhälleliga diskussioner. Genusvetenskapen är tvärvetenskaplig och befinner sig framför allt i gränssnittet mellan kultur- och samhällsforskning.

Show more info
Projekt
Publikationer