Europeisk kultur- och regionforskning

Den europeiska kultur- och regionforskningen granskar Europa som ett kulturellt, historiskt och samhälleligt fenomen. I områdets mångvetenskapliga forskning framhävs den kulturella utformningen av regioner, platser, identiteter, uppfattningar och vardagsliv. Så väl Europas förflutna som den nuvarande situationen granskas ur ett kritiskt perspektiv. Forskningen betonar kulturteori, kulturforskningsbegrepp och kulturhistoriska synsätt. Vetenskapsområdet följer sin tid och tar snabbt tag i nya kulturella fenomen och forskningsmetoder.

Fokusområden i forskningen är:

  • Europeisk kulturforskning
  • Europas kulturhistoria
  • kritisk kulturteori
  • populär- och mediekultur samt visuell kultur
  • digital kultur och sociala medier
  • etniciteter, minoriteter och flyttrörelser
  • identiteter och genus
  • europeiska rum, platser och regioner
  • postkoloniala perspektiv på Europa
  • politiska förändringar och makt i Europa.
Show more info
Projekt
Publikationer