Forskning i farmaci

Tyngdpunkten inom forskningen vid farmaceutiska fakulteten ligger på läkemedelsforskning.

Forskningen fokuserar på att identifiera nya mål för läkemedelseffekter, framställa och utveckla nya prodroger, utveckla nya metoder för dosering av läkemedel, undersöka läkemedlens farmakokinetiska och farmakologiska egenskaper, ta fram ny teknologi inom branschen samt undersöka sociala och ekonomiska frågor med koppling till läkemedelsbehandling och utbilda toppförmågor inom branschen.

Läkemedelsforskningsprogrammet (DRP)

Spetsprojektet inom fakultetens forskning är det engelskspråkiga Läkemedelsforskningsprogrammet där flera framstående forskningsgrupper ingår.