Portugisisk filologi

Forskningen i portugisisk filologi vid Helsingfors universitet var i början av århundradet närmast språkhistorisk: edition av medeltida texter, samt utredning av interaktionen mellan arabiskan och spanskan. Den språkhistoriska linjen har fortsatt, men vid sidan av den har bl.a. forskning i nutidsspråkens satslära och språkkontakter samt ordboksprojekt blivit vanliga.

Forskningen i portugisisk filologi vid Helsingfors universitet var i början av århundradet närmast språkhistorisk: edition av medeltida texter, samt utredning av interaktionen mellan arabiskan och spanskan. Den språkhistoriska linjen har fortsatt, men vid sidan av den har bl.a. forskning i nutidsspråkens satslära och språkkontakter samt ordboksprojekt blivit vanliga.