Latinamerikastudier

Latinamerikaforskningen fokuserar på en mångformig och heterogen världsdel med ett rikt kulturarv. Via världsdelens särdrag riktas uppmärksamheten även på globala teman såsom historiska, ekonomiska och sociala frågor samt på utvecklingsproblematik, miljö och kultur.