Latinamerikastudier

Latinamerikaforskningen är mångvetenskaplig och multimetodologisk region-, kultur- och samhällsforskning.

Latinamerikaforskningen fokuserar på en mångformig och heterogen världsdel med ett rikt kulturarv. Via världsdelens särdrag riktas uppmärksamheten även på globala teman såsom historiska, ekonomiska och sociala frågor samt på utvecklingsproblematik, miljö och kultur.

Show more info
Publikationer