Avdelningen för cancersjukdomar

Lääketieteellinen tiedekunta

Avdelningen för cancersjukdomar vid Helsingfors universitet är den största enheten som meddelar undervisning och bedriver cancerforskning i Finland. Avdelningen finns vid Kliniken för cancersjukdomar, som är en del av HUCS Cancercentrum och samtidigt Finlands största cancerklinik. HUCS Cancercentrum har genomgått OECI:s ackreditering och fått högsta möjliga status Comprehensive Cancer Center. Varje år får 25 000 patienter, varav över 8 000 är nya patienter, vård på HUCS Cancercentrum.

Avdelningen för cancersjukdomar vid Helsingfors universitet ansvarar för Medicinska fakultetens grundutbildning i cancersjukdomar, specialistläkarutbildningen i cancersjukdomar och den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen inom området. Vid avdelningen för cancersjukdomar bedrivs aktiv forskningsverksamhet.

Avdelningen för cancersjukdomar finns i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) lokaler på Haartmansgatan (besöksadress Haartmansgatan 4). Avdelningen har ett tätt och välfungerande samarbete med både HUCS och HNS. Vid HUCS vårdas främst patienter från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, men också cancerpatienter från hela landet.

Målet med studieavsnittet om cancersjukdomar är att ge ett praktiskt perspektiv på förekomsten av cancersjukdomar, diagnostik, behandlingsmetoder, prognoser och uppföljning.  Studerandena lär sig hur man bemöter cancerpatienter inom primärhälsovården och vid sjukhusens jourer.  Grundkursens kunskaper och färdigheter kan fördjupas på valfria kurser.

De fördjupade studierna är en del av grundstudierna i medicin. Vid Kliniken för cancersjukdomar kan man genomföra fördjupade studier i form av forskningsprojekt. För många studerande är forskningsprojektet ofta ett första steg för deras doktorsavhandling.  Om du är intresserad av att genomföra fördjupade studier vid Kliniken för cancersjukdomar, ta kontakt med klinikens eller forskningsprojektens kontaktpersoner.

Läkare som specialiserar sig på cancersjukdomar arbetar i minst 3 år och 9 månader vid en vårdenhet för cancersjukdomar. Specialistläkarutbildningen kan genomföras i sin helhet vid en cancerklinik på ett universitetssjukhus. Minst 2 år och 6 månader av utbildningen måste genomföras vid ett universitetssjukhus enhet för cancersjukdomar. Vid HUCS Klinik för cancersjukdomar satsar man på handledningen av sjukhusläkare och gör upp en individuell utbildningsplan för varje läkare under specialisering.

Mer information om specialistläkarutbildningen finns på Medicinska fakultetens webbplats.

Kliniken för cancersjukdomar har starka forskningstraditioner inom både den kliniska forskningen och grundforskningen. Under 2016 utgavs 159 publikationer i klinikens namn. HUCS Cancercentrum har en egen klinisk forskningsenhet där man gör kliniska prövningar i faserna I–IV. Ett viktigt mål är att påskynda den translationella forskningen, dvs. att snabbare och effektivare kunna överföra nya forskningsrön till nytta för cancersjuka patienter.

Den internationella interaktionen vid kliniken är aktiv, kliniken medverkar i ett flertal olika internationella forskningsprojekt, och forskarna vid kliniken är också ledare (internationella koordinatorer) för några stora multinationella studier.

Grundforskning bedrivs främst vid forskningsprogramenheten i Biomedicum. Viktiga nationella samarbetspartner är forskarsamfunden vid Medicum, Clinicum och Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM), andra universitetssjukhus och specialitetsföreningar.

Publikationer

Du hittar personalen i universitetets Personsökning och kontaktupgifter.

Professorer
AH
Akseli
Hemminki
professor
Avdelningen för cancersjukdomar
Vetenskapsgren Cancersjukdomar, Medicinsk bioteknologi, Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
SL
Sirpa
Leppä
professor
Avdelningen för cancersjukdomar
Vetenskapsgren Cancersjukdomar, Biokemi, cell- och molekylärbiologi
TS
Tiina
Saarto
professor
Avdelningen för cancersjukdomar
Vetenskapsgren Cancersjukdomar

Lärare
AP
Annika
Pasanen
klinisk lärare
Avdelningen för cancersjukdomar
Vetenskapsgren Cancersjukdomar
PP
Paula
Poikonen-Saksela
klinisk lärare
Avdelningen för cancersjukdomar
Vetenskapsgren Cancersjukdomar

Forskare
PK
Peeter
Karihtala
forskningsdirektör
Avdelningen för cancersjukdomar
OM
Outi
Monni
universitetsforskare
Avdelningen för cancersjukdomar
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
OP
Olli-Pekka
Pulkka
forskardoktor
Avdelningen för cancersjukdomar
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Cancersjukdomar

chef

professor Sirpa Leppä
sirpa.leppa@helsinki.fi
PB 63 (Haartmansgatan 8)
tel: 02941 25665 eller 050 448 6345