Arkeologi

Forskningen i arkeologi täcker tidsperioden från människans tidigaste förhistoria ända till våra dagar. Det arkeologiska materialet består av fasta fornlämningar, föremål och spår av mänsklig verksamhet som kan iakttas i naturen.

Arkeologi är en helhet som bildas av flera specialvetenskaper. I arkeologin möts humanistiska och sociala vetenskaper samt naturvetenskaper. De viktigaste frågeställningarna i den arkeologiska forskningen anknyter till historien men de viktigaste forskningsmetoderna är naturvetenskapliga. Den arkeologiska forskningens samband med socialvetenskaperna beror på att föremålet för forskningen är kulturer i en gången tid. Specialgrenar inom arkeologin är bl.a. klassisk arkeologi, marinarkeologi, bioarkeologi som t.ex. osteologi eller arkeobotanik, den historiska tidens arkeologi och medeltidsarkeologi.

Vid Helsingfors universitet kan du också specialisera dig på marinarkeologi.

Inom klassisk arkeologi utforskar man föremål och fasta fornlämningar från den grekiska-romerska kulturen i Medelhavsområdet. Geografiska kärnområden är det nutida Grekland och Italien. Kulturkretsen varierade under olika epoker: i öst hörde de hellenistiska rikena och den tidiga bysantinska världen dit, i väst hela kejsartidens romerska imperium. På grund av att den är så omfattande kan man närma sig den klassiska arkeologin från många olika synvinklar relaterade till tid och plats samt forskningsföremålets natur.

Show more info
Projekt
Publikationer