Välkommen till matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Gumtäkts campus! Campusområdet har Nordens största koncentration av naturvetenskapligt kunnande. Internationella utvärderingar har gett forskningen i Gumtäkt mycket höga betyg, och undervisningen ges av framgångsrika naturvetare. Nyckelbranscher är astronomi, data science, atmosfärvetenskaper, stadsforskning, nanovetenskap och ämneslärarutbildning. Vetenskapernas vida omfattning och de många kontakterna runt världen erbjuder både en inspirerande atmosfär och en grund för tvärvetenskapligt samarbete. Det kompakta campusområdet har samlat ett aktivt och nyskapande vetenskapssamfund av forskare och studenter på Gumtäktsbacken.