Ma­te­ma­tisk-na­tur­ve­ten­skap­li­ga fakulteten

Forskning och undervisning av internationellt hög kvalitet utförs vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Fakulteten finns på campus Gumtäkt, den största samlingspunkten för naturvetenskaplig sakkunskap in Norden.

Välkommen till Gumtäkt

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet är landets största naturvetenskapliga fakultet, mätt i antal lärare och studenter. Studenterna, den kunniga och motiverade personalen, samt den högklassiga forskningsinfrastrukturen, d.v.s. forskningsutrustningen, är fakultetens största resurser.

Twitter

Följ matematisk-naturvetenskapliga fakulteten på Twitter!
@KumpulaScience

Professori Ilkka Kilpeläisen johtama ioninesteiden perustutkimus on tuottamassa lukuisia sovelluksia. Yksi niistä… twitter.com/i/web/status/1…

Kun Tuominiemi aloitti 1960-luvulla, oli hiukkashysiikan tutkimusryhmissä pari kymmentä tutkijaa ja ne olivat ohi m… twitter.com/i/web/status/1…

Mitä Linnunradalle tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, jo ennen kuin Linnunrata törmää Andromeda galaksin kanssa? Ka… twitter.com/i/web/status/1…

Törmäsin tietoon, että @helsinkiuni ja kumppanit ovat taannoin rakentaneet ilmastonmuutoksesta monialaisen MOOC:n,… twitter.com/i/web/status/1…