Nordisk litteratur

I fokus är särskilt modernismen som föddes på 1900-talet och den nutida litteraturen som uppkommit därefter samt den svenskspråkiga litteraturen i Finland. Forskningsobjekten kan vara så väl klassiska verk inom nordisk litteratur som mer marginella verk och författare, samt litteraturens samhälleliga uppgifter och betydelse vid olika tidpunkter i Norden.

Forskningens fokusområden är

  • modernism och postmodernism
  • nutida litteratur
  • minoritetslitteratur
  • forskning i prosa och lyrik
  • stilar och tendenser inom nordisk litteratur
  • förhållandet mellan litteratur och samhälle