Avdelningen för kirurgi

Lääketieteellinen tiedekunta

Avdelningen för kirurgi ansvarar för grundutbildningen i kirurgi vid Medicinska fakulteten. Undervisningen omfattar allmän och gastroenterologisk kirurgi, ortopedi och traumatologi, handkirurgi, hjärt- och thoraxkirurgi, blodkärlskirurgi, plastikkirurgi, urologi och fysiatri. Avdelningen har en intensiv forskningsverksamhet och ansvarar för den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen i kirurgi.

Avdelningen för kirurgi finns i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) lokaler i Mejlans, Töölö, Jorv och Peijas sjukhus och i Mejlans triangelsjukhus. Avdelningen för kirurgi har också ett smidigt samarbete med HNS, som utöver sjukvårdsdistriktets egna vårdansvar också har det nationella vårdansvaret i transplantationskirurgi. Också plastikkirurgin har riksomfattande centraliserade uppgifter, till exempel svåra brännskador, läppspalt och gomspalt, kraniofacial kirurgi och könskorrigerande kirurgi.

Den svenskspråkiga undervisningsenheten vid Avdelningen för kirurgi ansvarar nationellt för grundutbildningen i kirurgi på svenska.

De fördjupade studierna är en del av grundstudierna i medicin. Vid Avdelningen för kirurgi är det möjligt att genomföra de fördjupade studierna både som forskningsprojekt och studieprojekt. Forskningsprojekten presenteras årligen. För många studerande är forskningsprojektet ofta ett första steg för deras doktorsavhandling.

De fördjupade studierna i studieprojektform är en helhet som genomförs under en termin och där man går igenom olika delområden inom kirurgi. Ett skriftligt examensarbete ingår i båda alternativen.

Avdelningen för kirurgi har starka forskningstraditioner. Alla specialområden har aktiv forskningsverksamhet. Årligen publiceras i genomsnitt cirka 400 medicinska publikationer under klinikens namn och merparten i högklassiga internationella tidskrifter.

Största delen av forskningen bedrivs i forskningsgrupper med doktorsavhandling som målsättning. Till forskningsgrupper kan man söka redan under grundstudierna. Forskarutbildningen är en god grund inte bara för forskarkarriären utan även i läkaryrket eller andra arbetsuppgifter i samhällets eller näringslivets tjänst. Grundforskning bedrivs i huvudsak i Biomedicums lokaler vid Helsingfors universitet och tillämpad klinisk forskning vid sjukhuset.

Om du är intresserad av forskning, kontakta koordinatorn för forskningsverksamheten eller direkt kontaktpersonerna för forskningsprojekten.

Publikationer

För den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen inom kirurgins olika delområden ansvarar de olika ämnesområdenas ansvariga lärare.

Du hittar personalen i universitetets Personsökning och kontaktupgifter.

Professorer
JA
Jari Petri Antero
Arokoski
professor
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi
CH
Caj
Haglund
professor
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi


Ilkka
Helenius
professor
Avdelningen för kirurgi

Professor i Ortopedi och Traumatologi, Helsingfors universitet

TJ
Teppo
Järvinen
professor
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi
KL
Karl
Lemström
professor
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi
MM
Marja
Mikkelsson
professor
Avdelningen för kirurgi

Professor i rehabilitering

PP
Pauli
Puolakkainen
professor
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi
AR
Antti Sakari
Rannikko
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi
ET
Erkki
Tukiainen
professor
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi
MV
Maarit
Venermo
professor
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi

Lärare
VB
Ville
Bister
klinisk lärare
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi
CB
Camilla
Böckelman
klinisk lärare
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi
MH
Mikko
Heinänen
klinisk lärare
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper


KH
Kethe
Hermunen
klinisk lärare
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi
KH
Kalevi
Hietaniemi
klinisk lärare
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi
SH
Sina
Hulkkonen
klinisk lärare
Avdelningen för kirurgi
AI
Anna
Ikonen
klinisk lärare
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi
TK
Tuomas
Kilpeläinen
klinisk lärare
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi
Virve
Koljonen
klinisk lärare
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi, Biomedicinska vetenskaper


NL
Nina
Lindfors
klinisk lärare
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi
Johanna
Louhimo
klinisk lärare
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi
MS
Minna
Ståhl
klinisk lärare
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi


RT
Riikka Maaria
Tulamo
klinisk lärare
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi

Forskare
ST
Simo Pekka
Taimela
forskningsdirektör
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
Kari
Tikkinen
äldre forskare
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi


Doktorander
TI
Thomas
Ibounig
doktorand
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi

  • Gastroenterologisk kirurgi
  • Ortopedi och traumatologi
  • Handkirurgi
  • Plastikkirurgi
  • Hjärt- och thoraxkirurgi
  • Urologi
  • Blodkärlskirurgi
  • Allmän kirurgi

Chef

professor Pauli Puolakkainen
pauli.puolakkainen@hus.fi

Biträdande chef

professor Caj Haglund
caj.haglund@helsinki.fi

Ansvariga lärare

Gastroenterologisk kirurgi
Prof. Pauli Puolakkainen, pauli.puolakkainen@hus.fi
Barnkliniken, kliniska institutionen, Avdelningen för kirurgi
Stenbäcksgatan 9A, PB 440
000290 HUS
tfn: 050 427 1410

Ortopedi och traumatologi
Prof. Ilkka Kiviranta, ilkka.kiviranta@hus.fi
Barnkliniken, kliniska institutionen, Avdelningen för kirurgi, Töölö sjukhus
Topeliusgatan 5, PB 266
000290 HUS
tfn: 050 427 1807

Handkirurgi
Dos. Nina Lindfors, nina.c.lindfors@hus.fi
Barnkliniken, kliniska institutionen, Avdelningen för kirurgi, Töölö sjukhus
Topeliusgatan 5, PB 266
000290 HUS
tfn: 050 427 0845 

Plastikkirurgi
Prof. Erkki Tukiainen, erkki.tukiainen@hus.fi
Barnkliniken, kliniska institutionen, Avdelningen för kirurgi, Töölö sjukhus
Topeliusgatan 5, PB 266
00029 HUS
tfn: 050 427 1823

HUCS Hjärt- och lungcentrum
Prof. Karl Lemström, karl.lemstrom@hus.fi
Barnkliniken, kliniska institutionen, Avdelningen för kirurgi, Mejlans tornsjukhus
Haartmansgatan 4, PB 340
000290 HUS
tfn: 050 427 2411 

Urologi
Prof. Kimmo Taari, kimmo.taari@hus.fi
Barnkliniken, kliniska institutionen, Avdelningen för kirurgi, Mejlans tornsjukhus
Haartmansgatan 4, PB 340
000290 HUS
tfn: 050 427 0041

Allmän kirurgi
Prof. Caj Haglund, caj.haglund@hus.fi
Barnkliniken, kliniska institutionen, Avdelningen för kirurgi, HUS-Servis
Stenbäcksgatan 9A, PB 440
000290 HUS
tfn: 050 427 1280