Veterinärmedicinsk fakulteten är den enda institutionen i Finland som utbildar veterinärer. Fakulteten ansvarar för den grundläggande utbildningen av veterinärer, veterinärmedicinsk forskning och den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen och fortbildningen i veterinärmedicin. Man arbetar också för att utveckla den praktiska veterinärmedicinen samt serviceverksamheten i anknytning till denna.