Aktuellt
Livsmedelssäkerhet och djurens välmående

Fakulteten har profilerat sig på hälso- och sjukvård för djur, djurens välbefinnande och på säkrande av livsmedelssäkerheten. Vi fokuserar på samspelet mellan djur- och människopopulationernas hälsa i en föränderlig miljö.