Veterinärmedicinska fakulteten

Aktuellt
Evenemang
Vi tryggar hälsan och välbefinnandet hos djur och människor

Fakulteten har profilerat sig på hälso- och sjukvård för djur, djurens välbefinnande och på säkrande av livsmedelssäkerheten. Vi fokuserar på samspelet mellan djur- och människopopulationernas hälsa i en föränderlig miljö.