Veterinärmedicinska fakulteten

Veterinärmedicinska fakulteten är den enda enheten i Finland som utbildar veterinärer. Fakulteten ansvarar för grundutbildningen av veterinärer, veterinärmedicinsk forskning och vetenskaplig påbyggnadsutbildning och fortbildning.

Livsmedelssäkerhet och djurens välmående

Veterinärmedicinska fakulteten ansvarar för den grundläggande utbildningen av veterinärer, veterinärmedicinsk forskning och den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen och fortbildningen i veterinärmedicin. Fakulteten har profilerat sig på säkrande av livsmedelssäkerheten, hälso- och sjukvård för djur samt djurens välmående. En viktig del av fakultetens arbete är också att utveckla den praktiska veterinärmedicinen och serviceverksamheten i anknytning till denna.