Grattis till våra nya studerande!

Grattis till våra nya studerande!
Välkommen till Helsingfors universitet! Läs hur du kan påbörja dina studier på ett smidigt sätt och bekanta dig med instruktioner för studerande.
Välkommen till Helsingfors universitet! Läs hur du kan påbörja dina studier på ett smidigt sätt och bekanta dig med instruktioner för studerande.

Livsmedelssäkerhet och djurens välmående

Veterinärmedicinska fakulteten ansvarar för den grundläggande utbildningen av veterinärer, veterinärmedicinsk forskning och den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen och fortbildningen i veterinärmedicin. Fakulteten har profilerat sig på säkrande av livsmedelssäkerheten, hälso- och sjukvård för djur samt djurens välmående. En viktig del av fakultetens arbete är också att utveckla den praktiska veterinärmedicinen och serviceverksamheten i anknytning till denna.