För nya studerande

För nya studerande

Livsmedelssäkerhet och djurens välmående

Veterinärmedicinska fakulteten ansvarar för den grundläggande utbildningen av veterinärer, veterinärmedicinsk forskning och den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen och fortbildningen i veterinärmedicin. Fakulteten har profilerat sig på säkrande av livsmedelssäkerheten, hälso- och sjukvård för djur samt djurens välmående. En viktig del av fakultetens arbete är också att utveckla den praktiska veterinärmedicinen och serviceverksamheten i anknytning till denna.