Engelsk filologi

I engelsk filologi fördjupar man sig i det engelska språkets särdrag, språkliga varieteter och i litteratur och kultur i engelskspråkiga områden. Man undersöker och analyserar både nutidsengelska och det engelska språkets historiska utveckling ända från början till engelskans ställning som världsspråk idag.

Forskningsämnena uppvisar en brokig mångfald och den forskning som bedrivits inom vetenskapsområdet håller internationell toppklass.

Den engelska litteraturforskningen vid Helsingfors universitet är mest omfattande och mångsidig i Finland. Särskilt starka områden är modern litteratur (amerikansk, brittisk, irländsk och postkolonial litteratur), tidigmodern litteratur, kvinnolitteratur, narrativ forskning, kognitiv litteraturforskning och litteraturteori.

Helsingfors universitet är internationellt känt för den aktiva forskningen inom engelsk filologi. Centrala teman för forskningen är

  • forskning i engelska språkets historia, språkkontakter och språkliga variation och förändring.
  • sammanställning av elektroniska material på engelska, dvs. korpusar, korpusforskning och elektroniska editioner
  • engelskans ställning som lingua franca
  • forskning i engelsk litteratur från 1500-talet till vår tid bl.a. genom att tillämpa narrativa, postkoloniala och kognitiva metoder.
Personer
Show more info
Show more info
Show more info
Projekt
Publikationer