Avdelningen för datavetenskap ansvarar för undervisningen och forskningen i datavetenskap vid Helsingfors universitet. De huvudsakliga målen för forskning vid avdelningen är bioinformatik, algoritmer, dataanalys, maskininlärning, distribuerade system, datakommunikation, samt mjukvarusystem. Avdelningen har omfattande samarbete både med andra universitet och med företag inom branschen. Inom undervisningen ansvarar avdelningen för kandidat-, magister-, och doktorsprogrammen i datavetenskap, samt det separata magisterprogrammet i data science, där de andra avdelningarna vid fakulteten också deltar. Undervisningen i magister- och doktorsprogrammen ges nästan helt på engelska.

Avdelningsprefekt: professor Sasu Tarkoma. Viceprefekter: professor Veli Mäkinen och professor Valtteri Niemi.

tltl_nodes_somerpuro