Datavetenskap

Avdelningen för datavetenskap är ledande inom sitt område i Finland. Vi svarar för den datavetenskapliga undervisningen och forskningen vid Helsingfors universitet.
Samverkan

Forskarna och lärarna vid avdelningen för datavetenskap har ett omfattande nätverk. Vi samarbetar brett med olika samhällssektorer och är en del av det globala forskarsamhället. Det mångvetenskapliga forskningsgreppet och nätverken möjliggör att datavetenskapliga forskningsresultat kan utnyttjas till exempel inom artificiell intelligens, medicinsk utveckling och hållbar samhällsutveckling.

Aktuellt
Verksamhet och utmärkelser

Se avdelningens årsberättelser för information om de viktigaste händelserna och om vår verksamhet. Avdelningen delar årligen ut utmärkelser till meriterade arbetstagare och forskningsgrupper.