tltl_nodes_somerpuro

Institutionen för datavetenskap ansvarar för undervisningen och forskningen i datavetenskap vid Helsingfors universitet. De huvudsakliga målen för forskning vid institutionen är bioinformatik, algoritmer, dataanalys, maskininlärning, distribuerade system, datakommunikation, samt mjukvarusystem. Institutionen har omfattande samarbete både med andra universitet och med företag inom branschen. Inom undervisningen ansvarar institutionen för kandidat-, magister-, och doktorsprogrammen i datavetenskap, samt det separata magisterprogrammet i data science, där de andra institutionerna vid fakulteten också deltar. Undervisningen i magister- och doktorsprogrammen ges nästan helt på engelska.

Prefekt vid institutionen: professor Sasu Tarkoma. Viceprefekter: professor Veli Mäkinen och professor Valtteri Niemi.