His­to­ria

Vid humanistiska fakulteten verkar ett omfattande och högklassigt forskarsamfund inom området historia, vars rötter sträcker sig ända till grundandet av Kungliga Akademien i Åbo (1640). Forskningsämnena är geografiskt, tidsmässigt och tematiskt mångsidiga. Forskarna i historia publicerar mycket material både internationellt och på de inhemska språken, och många deltar aktivt i samhällelig debatt.

Historieforskningens fokusområden vid Helsingfors universitet är

  • idéhistoria, särskilt det västerländska politiska tänkandets historia
  • kulturhistoria, såsom sedernas, normernas och ritualernas historia
  • socialhistoria, till exempel välfärdsstatens historia
  • politisk historia och den politiska kulturens historia
  • europeisk stadshistoria
  • ekonomisk historia samt förhållandena mellan företag och samhälle
  • nationell och internationell historiekultur
  • miljö- och klimathistoria
  • maktens och våldets historia
  • Medeltidens historia, särskilt textforskning och de lärdas historia