Historia

Vid humanistiska fakulteten verkar ett omfattande och högklassigt forskarsamfund inom området historia, vars rötter sträcker sig ända till grundandet av Kungliga Akademien i Åbo (1640). Forskningsämnena är geografiskt, tidsmässigt och tematiskt mångsidiga. Forskarna i historia publicerar mycket material både internationellt och på de inhemska språken, och många deltar aktivt i samhällelig debatt.

Historieforskningens fokusområden vid Helsingfors universitet är

 • idéhistoria, särskilt det västerländska politiska tänkandets historia
 • kulturhistoria, såsom sedernas, normernas och ritualernas historia
 • socialhistoria, till exempel välfärdsstatens historia
 • politisk historia och den politiska kulturens historia
 • europeisk stadshistoria
 • ekonomisk historia samt förhållandena mellan företag och samhälle
 • nationell och internationell historiekultur
 • miljö- och klimathistoria
 • maktens och våldets historia
 • Medeltidens historia, särskilt textforskning och de lärdas historia
 • sjöhistoria.
Personer
Show more info
Show more info
Show more info
Projekt
Publikationer