Franska språket och franskspråkig kultur

De som forskar i franska språket och i franskspråkig kultur bedriver huvudsakligen språk- och litteraturvetenskaplig forskning.

Huvudsakliga forskningsområden är text- och diskursanalys, kontrastiv lingvistik, forskning i översättning och tolkning, stilistik samt forskning i talat språk, interaktion och prosodi.  Undersökningsobjekt är alltså både det skrivna och det talade språket, språket på internet inte att förglömma. Inom litteraturforskningen ligger huvudfokus på 1900- och 2000-talets franskspråkiga litteratur. Undervisningen i franska som ett främmande språk har dessutom blivit ett populärt forskningsobjekt under de senaste åren.

Show more info
Projekt
Publikationer