Nordamerikastudier

Nordamerikastudier är flermetodologisk forskning om kultur(er) i USA (American Studies) och i Kanada (Canadian Studies).

Vetenskapsområdet granskar de kulturella, sociala och samhälleliga fenomenen i Nordamerika ur ett mångvetenskapligt perspektiv. Nordamerikastudier erbjuder information och redskap för en djup förståelse av kulturer, historia, politik, litteratur och geografi i USA och Kanada. Vetenskapsområdets Maple Leaf and Eagle-konferens som ordnas vartannat år erbjuder en omfattande internationell inblick i nuläget inom Nordamerikastudier.

Show more info
Publikationer