Nordamerikastudier

Vetenskapsområdet granskar de kulturella, sociala och samhälleliga fenomenen i Nordamerika ur ett mångvetenskapligt perspektiv. Nordamerikastudier erbjuder information och redskap för en djup förståelse av kulturer, historia, politik, litteratur och geografi i USA och Kanada. Vetenskapsområdets Maple Leaf and Eagle-konferens som ordnas vartannat år erbjuder en omfattande internationell inblick i nuläget inom Nordamerikastudier.

Mikko
Saikku
professor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper

Rani-Henrik
Andersson
universitetslektor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper

JT
Juho
Turpeinen
doktorand
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper