Fakulteten jämte närstående enheter i Viks biocenter bildar den mest framträdande och, mätt i volym, den största helheten som bedriver biovetenskaplig forskning och undervisning i Finland.