Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Aktuellt

Vi är en för finländska förhållanden unik fakultet som håller hög internationell klass. Vi arbetar för samhällets och näringslivets behov genom att skapa ny forskningsbaserad kunskap och utbilda experter inom hållbar bioekonomi samt för sådan affärsverksamhet som har anknytning till området.

Vår forskning och utbildning fokuserar på användning av förnybara naturtillgångar, lantbruk och föda, skog och material, samt frågor kring vattendrag och vattenanvändning.

Vår fakultet finns på Campus Vik i Helsingfors. Hit hör också Viks försöksgård, växthus och arboretum. I Seinäjoki och S:t Michel finns Ruraliainstitutet. Hyytiälä skogsstation i Juupajoki betjänar i synnerhet forskning och undervisning med anknytning till skogs- och atmosfärvetenskaper.