Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten är expert på hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser i Finland och internationellt. Vårt vetenskapsområde omfattar livsmedelsvetenskap, lantbruksvetenskap, skogsvetenskap, ekonomi och miljövetenskap.