Baltisk filologi

De baltiska språken hör till den indoeuropeiska språkfamiljen och talas främst på områden öster och sydöst om Östersjön. Numera är litauiska och lettiska de enda talade baltiska språken. De baltiska språken är särskilt intressanta ur en språkvetenskaplig synvinkel, eftersom de fortfarande innehåller flera arkaiska drag ur de indoeuropeiska stamspråken. Litauiska betraktas som det mest ålderdomliga av de moderna indoeuropeiska språken.

Inom vetenskapsområdet undersöks språkkontakter (särskilt mellan lettiska och finskugriska språk), d.v.s. hur språken påverkar varandra i en flerspråkig miljö, samt språkens funktion i samhället som en del av människors vardag. Även jämförande av finsk och lettisk eller litauisk kultur, litteratur och folklore hör till ämnets forskningsområde.

De centrala ämnena för forskningen om baltiska språk och kulturer är

  • jämförande av ordförråden i litauiska, lettiska och finska (lån, olika semantiska grupper)
  • jämförande av baltisk och finskugrisk fraseologi
  • jämförande av grammatiska element (prefix, suffix, prepositioners rektioner osv.)
  • jämförande av baltisk och finskugrisk satslära
  • baltisk namnforskning
  • baltisk sociolingvistik
  • baltiska och finskugriska språks historia
  • baltisk litteratur och kultur.
Show more info
Publikationer