Avdelningen för Farmakologi

Histological samples of brain, heart and gut.

Uppdraget för farmakologins disciplin är att fastställa hur läkemedel fungerar och vad måste beaktas när läkemedel används vid behandling och vid förebyggande syfte av sjukdomar. I ett bredare perspektiv är farmakologi ett vetenskapligt ämne som undersöker effekterna av kemiska föreningar och biologiska läkemedel på celler, organ och organismer, alltså olika biologiska system.

I mediciniska fakulteten, avdelningen för farmakologi ansvarar för grundundervisningen framför 20 poäng årligen för studenter i medicin, odontologi och translationell medicin. Därtill bjuder avdelningen valfria kurser om effekterna av läkemedel och om farmakoterapi. Avdelningens aktiva forskare leder doktorander, avancerade studenter och magisterstudenter i sina forskningsprojekt.

Forskningen vid institutionen är inriktad på neurofarmakologi, kardiovaskulär farmakologi, regenerativ farmakologi och tarmfysiologi.

Om du är intresserad att veta mer om avdelningens vetenskapliga projekt eller om forskningsmöjligheterna, vänligen kontakta gruppledare och huvudforskare.

Forskningsgrupper

Du hittar personalen i universitetets Personsökning och kontaktupgifter.

Professorer
EK
Esa
Korpi
professor
Avdelningen för farmakologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
JK
Jyrki
Kukkonen
professor
Avdelningen för farmakologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Neurovetenskaper


Eero
Mervaala
professor
Avdelningen för farmakologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper


Lärare
TA
Teemu
Aitta-aho
universitetslektor
Avdelningen för farmakologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Farmaci, Neurovetenskaper
PF
Piet
Finckenberg
universitetslektor
Avdelningen för farmakologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
AL
Anni-Maija
Linden
universitetslektor
Avdelningen för farmakologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
PR
Pekka
Rauhala
universitetslektor
Avdelningen för farmakologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper

Forskare
PH
Petri
Hyytiä
universitetsforskare
Avdelningen för farmakologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper, Neurovetenskaper
RK
Riitta
Korpela
forskningsdirektör
Avdelningen för farmakologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper

Doktorander
FA
Farhan
Alam
doktorand
Avdelningen för farmakologi
Vetenskapsgren Neurovetenskaper
DG
Daniel
Garton
doktorand
Avdelningen för farmakologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
AM
Ana
Montaño Rodríguez
doktorand
Avdelningen för farmakologi
EN
Elina
Nagaeva
doktorand
Avdelningen för farmakologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
AS
Annika
Schäfer
doktorand
Avdelningen för farmakologi
GT
Giorgio
Turconi
doktorand
Avdelningen för farmakologi
Vetenskapsgren Neurovetenskaper, Biomedicinska vetenskaper
HV
Heikki
Virtanen
doktorand
Avdelningen för farmakologi

Avdelningschef

professor Esa Korpi
esa.korpi@helsinki.fi

Adress

PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet