Svenska Social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolan är en samhällsvetenskaplig, svenskspråkig enhet med en nordisk och internationell profil och ett mångvetenskapligt förhållningssätt såväl i utbildning som i forskning.

SOC&KOMS ROLL I SAM­HÄL­LET

Vad händer när samhället förändras? Hur möter vi nya utmaningar för samverkan och välmående? Vid Soc&kom lär du dig att förstå människan och samhället för att kunna påverka utvecklingen.

Samarbete

Högskolan samarbetar nära med andra universitet och högskolor Finland och i Norden. Den aktiva alumnföreningen Soc&koms vänner bidrar även till att stärka banden mellan yrkesliv och högskola.

Social- och kommunalhögskolan på Twitter

Följ oss också på Twitter
@sockom1943

När ny teknik utvecklas och tas i bruk i äldreomsorgen förbises nästan utan undantag de som ska använda den nya tek… twitter.com/i/web/status/1…

Magisterstuderande inom socialt arbete på @sockom1943 har studerat påverkansarbete och hittade #SOSTE-bloggen. Fråg… twitter.com/i/web/status/1…

We’re very happy with our university flag, but this week we’re proudly waving the rainbow flag! @helsinkiunitwitter.com/i/web/status/1…

Helsingfors universitet har rankats som världens 107:e bästa universitet i den internationella QS-rankningen. Vår p… twitter.com/i/web/status/1…