Forskning

Bland världens bästa

Helsingfors universitet rankas högt bland världens forskningsuniversitet. Vi forskar för världens bästa.

Bekanta dig på dessa sidor med vår forskning, våra forskningsenheter och våra forskningsinfrastrukturer i världsklass!

Kvaliteten på vår forskning har utvärderats som enastående och dess samhälleliga påverkan som utomordentligt stor.

För företag och organisationer

Våra mer än 4 500 forskare bedriver forskning i tiotals vetenskapsområden från virologi till veterinärmedicin, från ekonomi till pedagogik. En del av dem utvecklar innovationer för kommersialisering på basis av sin forskning.

Bland våra forskare finns lämpliga samarbetspartners eller investeringsmål för så gott som varje företag och organisation.

Du kan också hjälpa oss att bygga en bättre värld och ett bättre samhälle genom att donera. En donation till vetenskapen är en donation för framtiden.