Mångvetenskaplig forskning

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet.