Mångvetenskaplig forskning

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet.

Doktorandutbildning

Doktorandutbildningen vid Helsingfors universitet ges vid universitetets fyra forskarskolor som har 32 doktorandprogram sammanlagt.

Forskningsmiljö i världsklass

Universitetet utvecklar forskningsinfrastrukturer enligt den öppna vetenskapens principer.

Forskningssamarbete

Samarbetet kan ske i form av avtalsforskning, samarbetsprojekt och finansieringspartnerskap – eller en kombination av dessa former. Samarbetspartner kan utnyttja Helsingfors universitets internationellt betydande forskningsinfrastrukturer och universitetets internationella nätverks infrastrukturer.