Mångvetenskaplig forskning

Mångvetenskaplig forskning
Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet.
Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet.

Doktorandutbildning

Doktorandutbildningen vid Helsingfors universitet ges vid universitetets fyra forskarskolor som har 32 doktorandprogram sammanlagt.

Forskningsmiljö i världsklass

Universitetet utvecklar forskningsinfrastrukturer enligt den öppna vetenskapens principer.

Forskningssamarbete

Samarbetet kan ske i form av avtalsforskning, samarbetsprojekt och finansieringspartnerskap – eller en kombination av dessa former. Samarbetspartner kan utnyttja Helsingfors universitets internationellt betydande forskningsinfrastrukturer och universitetets internationella nätverks infrastrukturer.