Gamla urvalsprov

På den här sidan kan du bekanta dig med tidigare års urvalsprov och deras bedömningsgrunder. De urvalsprov som hålls på våren och deras bedömningsgrunder publiceras i juli, i samband med att resultaten för den gemensamma ansökan publiceras. Ifall inga sökande har deltagit i provet på svenska, publiceras bedömningsgrunderna inte på svenska. Det finns inte bedömningsgrunder för alla äldre urvalsprov.

Du hittar de finskspråkiga urvalsproven genom att byta sidans språk till finska.
Urvalsprovsfiler

Från vissa urvalsprovsfiler har text, bilder eller annat material avlägsnats av upphovsrättsliga skäl. Sådant material får du vid behov bekanta dig med via visnings- och kopieringsservicen för urvalsprov. Av visnings- och kopieringsservicen kan du också beställa en kopia av dina svar i urvalsprovet.

Urvalsprovens förhandsmaterial

I urvalsprovsfilerna hänvisar man ofta till det förhandsmaterial som urvalsprovet baserar sig på. Förhandsmaterialet kan finnas listat i filen, eller så hänvisar man till det i uppgifterna. Alla urvalsprov har inte förhandsmaterial.

Tillgänglighet

Alla urvalsprovsrelaterade filer på denna webbsida är inte fullt tillgängliga, eftersom de innehåller till exempel bilder som har varit relevanta för provet eller bedömningsgrunderna. Ytterligare information om tillgängliga urvalsprov och bedömningsgrunder får du genom att skicka in din fråga till e-postadressen studera@helsinki.fi. På vår webbplats hittar du också information om individuella arrangemang vid urvalsprov. Vi strävar efter att hjälpa alla sökande genom individuella arrangemang, efter behov.

Samarbetsurvalsprov

Andra prov

Sam­ar­betsur­vals­prov

Andra prov

Följande prov hade inga sökanden som deltog på svenska, så varken proven eller bedömningskriterierna finns på svenska:

Sam­ar­betsur­vals­prov

Andra prov

Första skedet i provpoängsantagningen

Sam­ar­betsur­vals­prov
Andra prov

Följande prov hade inga sökanden som deltog på svenska, så varken proven eller bedömningskriterierna finns på svenska:

Andra ske­det i provpoängsantagningen

Sam­ar­betsur­vals­prov
Andra prov

Följande prov hade inga sökanden som deltog på svenska, så varken proven eller bedömningskriterierna finns på svenska:

Andra skedets urvalsprovuppgifter och bedömningskriterier har inte publicerats i följande ansökningsmål:

  • Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk) 
  • Nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur 
  • Ryska som främmande språk 
  • Ryska som modersmål

Sam­ar­betsur­vals­prov

Andra prov

Sam­ar­betsur­vals­prov

Andra prov

Sam­ar­betsur­vals­prov

Andra prov