Urvalsprov

På denna sida finns information om hur du förbereder dig inför Helsingfors universitets skriftliga urvalsprov.
Anvisningarna för året 2024 uppdateras under våren.

I den gemensamma ansökan väljs cirka hälften av kandidatprogrammens nya studerande via urvalsprov. Observera att alla ansökningsmål inte använder sig av provpoängsantagning. I vissa ansökningsmål är dessutom provpoängsantagningen begränsad till en viss grupp av sökande, till exempel sökande som inte har avlagt studentexamen.

Kontrollera från ansökningsmålets antagningsgrunder i Studieinfo på vilka sätt du kan bli antagen till det ansökningsmål du söker till.

Urvalsprovsanvisningar

Anvisningar för alla sökande finns på Yliopistovalinnat.fi webbplatsen.

Helsingfors universitet ordnar största delen av urvalsproven som digitala urvalsprov. Urvalsprovet ska skrivas på egen bärbar dator i de utrymmen som universitetet anger.

  • Nästan alla Helsingfors universitets digitala urvalsprov ordnas i Vallu-tjänsten för urvalsprov. Läs anvisningar för att använda Vallu-tjänsten på universitetens gemensamma webbplats Yliopistovalinnat.fi.
  • Urvalsprovet i datavetenskap ordnas i TIM-systemet. Anvisningar för urvalsprovet i datavetenskap publiceras på webbplatsen för antagningssamarbetet inom datavetenskap.
  • Du hittar information om urvalsprovet ordnas som ett digitalt prov eller på papper i ansökningsmålets antagningsgrunder i Studieinfo.

Anvisningarna uppdateras senast i mars 2024.

Till provet ska du ha med dig:

  • Ett giltigt identitetsbevis med foto
  • Skrivredskap (blyertspenna eller stiftpenna, vässare, radergummi, linjal). Vid provet finns det papper för egna anteckningar.
  • Till digitala urvalsprov ska du ha med dig en bärbar dator, laddare och den identifierare du har blivit skickad (QR-kod). Du får identifieraren per sms och e-post cirka en vecka före urvalsprovet. Se närmare anvisningar och krav på utrustningen för de digitala urvalsproven.

Som identitetsbevis godkänns vilket som helst av följande dokument:

  • ett pass
  • ett finländskt körkort
  • ett identitetskort med foto som utfärdats av en finländsk myndighet
  • ett identitetskort med foto som utfärdats i ett EU/EES-land

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan. Du måste dock kunna identifieras på bilden.

Du kan inte delta i urvalsprovet om du inte har ett godkänt identitetsbevis med dig. Du måste ha det egentliga identitetsbeviset med dig, ett foto av identitetsbeviset räcker inte.

Med individuella arrangemang för antagningen av studerande avses individuella praktiska arrangemang vid urvalsprovet. Du kan beviljas individuella arrangemang på grund av sjukdom, skada eller men. Vilka arrangemang som beviljas beror på vilka behov du har. Du kan till exempel få mer tid för provet eller möjlighet att använda hjälpmedel.

Läs noggrant anvisningarna för hur du ska ansöka om individuella arrangemang och ansök om arrangemang i tid.

Förhandsmaterial för urvalsprov

I vissa urvalsprov används förhandsmaterial. Urvalsproven kan också baseras på en viss lärokurs i gymnasiet eller material som delas ut vid provtillfället. I Studieinfo hittar du information om hur du ska förbereda dig inför urvalsprovet för varje ansökningsmål.

Platserna för urvalsproven

Helsingfors universitet ordnar år 2024 största delen av urvalsproven i Mässcentrum. Juridiska fakultetens och Svenska social- och kommunalhögskolans urvalsprov ordnas i både Helsingfors och Vasa. Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt på ansökningsblanketten i Studieinfo.

Kontrollera din provplats antingen från identifieraren som skickats till dig per e-post eller textmeddelande eller från denna sida.

Provplatsen meddelas till sökande i identifieraren som skickas till sökande per e-post och textmeddelande cirka en vecka före provet.

På sidan yliopistovalinnat.fi hittar du information om vilka urvalsprov som ordnas i Vallu-tjänsten för urvalsprov.

Den exakta platsen för urvalsprovet publiceras på denna sida senast en vecka före provet. Om du har sökt och beviljas individuella arrangemang vid provet, får du information om provplatsen separat.