Urvalsprov

På denna sida finns information om hur du förbereder dig inför Helsingfors universitets skriftliga urvalsprov.

I ansökningsmålets antagningsgrunder i Studieinfo hittar du information om

  • på vilka sätt du kan bli antagen till det ansökningsmål du söker till,
  • om provet ordnas som ett digitalt prov eller som pappersprov och
  • vad provet baserar sig på.

På Yliopistovalinnat.fi webbplatsen hittar du anvisningarna för digitala urvalsprov och för urvalsprov på papper.

 

Platserna för urvalsproven

Helsingfors universitet ordnar år 2024 största delen av urvalsproven i Mässcentrum. Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt på ansökningsblanketten i Studieinfo.

Kontrollera din provplats antingen från identifieraren som skickas till dig per e-post eller textmeddelande senast en vecka före provet eller från denna sida.

Provplatsen meddelas till sökande i identifieraren som skickas till sökande per e-post och textmeddelande cirka en vecka före provet.

På sidan yliopistovalinnat.fi hittar du information om vilka urvalsprov som ordnas i Vallu-tjänsten för urvalsprov.

Urvalsprovet i datavetenskap

Mässcentrum (Mässplatsen 1), hall 7B, Östra ingången. Den östra ingången vetter mot Banmästargatan.

Om du har sökt och beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Urvalsprovet i fysikaliska vetenskaper

Forsthuset (Unionsgatan 40), B308 (sal 12)

Du får delta i provet endast om du har fått en kallelse till det.

Om du har sökt och beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skrivet provet.

Urvalsprovet i kemi

Forsthuset (Unionsgatan 40), B308 (sal 12)

Du får delta i provet endast om du har fått en kallelse till det.

Om du har sökt och beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Urvalsprovet i matematiska vetenskaper (inkl. ekonomi)

Forsthuset (Unionsgatan 40), B308 (sal 12)

Du får delta i provet endast om du har fått en kallelse till det.

Om du har sökt och beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Urvalsprovet i ryska som främmande språk

Forsthuset (Unionsgatan 40), B313 (sal 8)

Om du har sökt och beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Urvalsprovet i ryska som modersmål

Forsthuset (Unionsgatan 40), B308 (sal 12)

Om du har sökt och beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.

Sociala vetenskaper: Provet som anknyter till kursbaserad antagning

Porthania (Universitetsgatan 3), sal P1

Du får delta i provet endast om du har fått en kallelse till det.

Om du har sökt och beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om var du skriver provet.