Urvalsprov

På denna sida finns information om hur du förbereder dig inför Helsingfors universitets skriftliga urvalsprov.

I ansökningsmålets antagningsgrunder i Studieinfo hittar du information om

  • på vilka sätt du kan bli antagen till det ansökningsmål du söker till,
  • om provet ordnas som ett digitalt prov eller som pappersprov och
  • vad provet baserar sig på.

På Yliopistovalinnat.fi webbplatsen hittar du anvisningarna för digitala urvalsprov och för urvalsprov på papper.

 

Platserna för urvalsproven

Helsingfors universitet ordnar år 2024 största delen av urvalsproven i Mässcentrum. Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt på ansökningsblanketten i Studieinfo.

Kontrollera din provplats antingen från identifieraren som skickas till dig per e-post eller textmeddelande senast en vecka före provet eller från denna sida.

Provplatsen meddelas till sökande i identifieraren som skickas till sökande per e-post och textmeddelande cirka en vecka före provet.

På sidan yliopistovalinnat.fi hittar du information om vilka urvalsprov som ordnas i Vallu-tjänsten för urvalsprov.

Den exakta platsen för urvalsprovet publiceras på denna sida senast en vecka före provet. 

Om du har sökt och beviljas individuella arrangemang vid provet, får du information om provplatsen separat.