Gamla prov
På vårarna 2020-2021 fanns det ingen förhandsmaterial. Material som delats ut vid tidigare prov publiceras inte, men du hittar information om dem i proven. Förhandsmaterialet för tidigare års prov finns nedan (publicerat endast på finska).

VAKAVA-provet ordnades första gången på svenska våren 2020. Av den anledningen finns inga svenska prov från åren 2006-2019 att tillgå.

2020 Frågor och svar

2019 Kysymykset ja vastaukset

2019 ennakkomateriaali: Meri Arnala, Jouni Peltonen & Rauno Huttunen (toim.) Samalta viivalta 13 – Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2019. PS-kustannus 2019. ISBN 978-952-451-883-3

2018 Kysymykset ja vastaukset

2018 ennakkomateriaali: Meri Arnala, Rauno Huttunen, Jouni Peltonen & Tuuli Asunmaa (toim.) Samalta viivalta 12 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2018. Opetus 2000. PS-kustannus 2018. ISBN 978-952-451-818-5.

2017 Kysymykset ja vastaukset

2017 ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa, Rauno Huttunen ja Jouni Peltonen (toim.) Samalta viivalta 11 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2017. Opetus 2000. PS-kustannus 2017. ISBN 978-952-451-729-4.

2016 Kysymykset ja vastaukset

2016 Ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa, Rauno Huttunen ja Jorma Vainionpää (toim.) Samalta viivalta 10 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2016. Opetus 2000. PS-kustannus 2016. ISBN 978-952-451-699-0.

2015 Kysymykset ja vastaukset

Ennakkomateriaali: Tanja Steiner, Jorma Vainionpää ja Rauno Huttunen (toim.) Samalta viivalta 9 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2015. Opetus 2000. PS-kustannus 2015. ISBN 978-952-451-641-9.

2014 Kysymykset ja vastaukset

Ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa & Ismo Pellikka (toim.) Samalta viivalta 8 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2014. Opetus 2000. PS-kustannus 2014. ISBN 978-952-451-606-8.

2013 Kysymykset ja vastaukset

2013 Ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa & Jorma Vainionpää (toim.) Samalta viivalta 7 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2013. Opetus 2000. PS-kustannus 2013. ISBN 978-952-451-589-4.

2012 Kysymykset ja vastaukset

2012 ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa & Jorma Vainionpää (toim.) Samalta viivalta 6 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2012. Opetus 2000. PS-kustannus 2012. ISBN 978-952-451-557-3.

2011 Kysymykset ja vastaukset

2011 ennakkomateriaali: Pekka Räihä ja Tanja Steiner (toim.) Samalta viivalta 5 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2011. Opetus 2000. PS-kustannus 2011. ISBN 978-952-451-498-9.

2010 Kysymykset ja vastaukset

2010 ennakkomateriaali: Tuuli Asunmaa & Pekka Räihä (toim.) Samalta viivalta 4 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2010. Opetus 2000. PS-kustannus 2010. ISBN 978-952-451-447-7.

2009 Kysymykset ja vastaukset

2009 ennakkomateriaali: Merja Hillilä & Pekka Räihä (toim.) Samalta viivalta 3 - Kasvatusalan valintayhteistyöhankkeen (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2009. Opetus 2000. PS-kustannus 2009. ISBN 978-952-451-407-1.

2008 Kysymykset ja vastaukset

2008 ennakkomateriaali: Merja Hillilä & Pekka Räihä (toim.) Samalta viivalta 2 - Kasvatusalan valintayhteistyöhankkeen (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2008. Opetus 2000. PS-kustannus 2008. ISBN 978-952-451-130-8.

2007 Kysymykset ja vastaukset

2007 ennakkomateriaali: Merja Hillilä & Pekka Räihä (toim.) Samalta viivalta - Kasvatusalan valintayhteistyöhankkeen (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2007. Opetus 2000. PS-kustannus 2007. ISBN 978-952-451-161-2.

2006 Kysymykset ja vastaukset

2006 ennakkomateriaali: Rinne, R. & Kivirauma, J. & Lehtinen, E. Johdatus kasvatustieteisiin, Helsinki. WSOY. 2004 tai uudempi.