Urvalsprov
På den här sidan hittar du information om urvalsprovet inom urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi.

Urvalsprovet våren 2022 ordnas onsdag 25.5.2022 klo 9.00–12.00 samtidigt vid Helsingfors, Östra Finlands, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Åbo universitet. Förhandsmaterialet och anvisningar till deltagarna i urvalsprovet publiceras 27.4.2022 kl. 12.00. Urvalsprovet är ett digitalt prov och ordnas som övervakade provtillfällen i lokaler som bestäms av universitetet.

Du ska ha med dig ett giltigt identitetsbevis och en egen bärbar dator som du deltar i provet med. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator och ett identitetsbevis.

Universiteten rekommenderar att de som deltar i urvalsproven använder mask vid urvalsprovet.

Du hittar uppgifterena och de rätta svaren för urvalsprovet 2022 nedan under Gamla urvalsprov. 

Meddelande till dem som deltagit i urvalsprovet i psykologi och logopedi 2022

Bekanta dig med Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar om coronavirussmitta och skydd i god tid innan du deltar i urvalsprovet

Insjuknande och urvalsprov

 • Om du har coronavirussmitta (konstaterats i ett hemtest eller ett officiellt test) kan du inte delta i urvalsprovet.
 • Om du har varit på coronavirustest på grund av misstanke om smitta och ännu inte har fått resultat kan du inte delta i urvalsprovet.
 • Om du har förordnats i karantän kan du inte delta i urvalsprovet.
 • Även om du inte har konstaterats ha coronavirus men du har lindriga förkylningssymtom såsom snuva, hosta, halsont eller feber, ska du inte delta i urvalsprovet.

Om du anländer till urvalsproven från utlandet ska du på förhand kontrollera Statsrådets anvisningar om ankomst till landet.

Munskydd

Universiteten rekommenderar att du använder munskydd vid urvalsproven. Vid behov får du ett kirurgiskt munskydd på provplatsen av urvalsprovets övervakare. Personer som tillhör en riskgrupp för coronavirus och ovaccinerade eller personer med en ofullständig serie coronavirusvaccinationer

rekommenderas ett munskydd som också skyddar användaren effektivt (FFP2/FFP3). Du ska ta med dig ett eget munskydd om du behöver annat än ett kirurgiskt munskydd. Information om mun-och nässkydd och andningsskydd (Arbetshälsoinstitutet).

En vecka före urvalsprovet får du en identifierare för provet. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tidpunkten och den exakta platsen för provet. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post senast en vecka före provet. Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett.

Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort  som du har valt som provplats på ansökningsblanketten. Observera att om du söker till Helsingfors universitets magisterprogram i psykologi kan du göra urvalsprovet och tilläggsuppgiften för magistersökande endast i Helsingfors.

Personer som kommer för sent tas inte med i provet.

Observera säkerhetsbestämmelserna för resor. Rekommendationerna för hygien och munskydd ska följas även vid ankomsten till urvalsprovet och på provplatsen. 

Förbered dig på en eventuell längre väntetid utomhus och utrusta dig med väderanpassade kläder.

Ta del av anvisningarna för det universitet vars urvalsprovstillfälle du deltar i:

Du ska vara beredd på att uppvisa din identitet när du kommer till provet.

Godkända identitetsbevis är giltigt

 • pass,
 • finländskt körkort,
 • bildförsett identitetskort som utfärdats av polisen och
 • bildförsett id-kort som utfärdats inom EU eller ESS.

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan. Du måste dock kunna identifieras på bilden.

För urvalsprovet skapas en individuell identifierare för de sökande. Du behöver identifieraren när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post senast en vecka före provet . Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Du ska ta med identifieraren till urvalsprovstillfället, så bered dig på att visa identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Om du kommer till fel urvalsprovstillfälle får du inte utföra urvalsprovet. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon (Microsoft Surface godkänns).

Krav på ut­rust­ning och nät

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:

 • Edge
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. På sidan https://selain.korkeakouluun.fi/sv.html kan du kontrollera vilken version av webbläsaren du här samt huruvida du har tillåtit JavaScript och kakor. Kontrollera i webbläsarens inställningar att du har den senaste versionen. Uppdatera webbläsaren vid behov.

Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Se närmare anvisningar om hur du tar tilläggen ur bruk i Firefox och Chrome: Så här tar du tillägg ur bruk i webbläsaren (pdf)Eventuella VPN-program måste stängas av innan du loggar in till provet.

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem:

 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Vi rekommenderar inte att utföra urvalsprovet på en Chromebook-dator på grund av kompatibilitetsproblem mellan Googles operativsystem Chrome OS och urvalsprovssystemet.

Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon. Du får inte ta med några apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. mus, tangentbord, hörlurar, smartklocka eller aktivitetsarmband som använder Bluetooth, in i provutrymmet. Vid behov kan du ta med dig en separat trådbunden mus.

Du får inte ta med något sekretessfilter för datorskärmen till urvalsprovet.

Ta med dig till provet:

 • Bildförsett identitetsbevis
 • Bärbar dator och strömkabel. Du kan inte delta i urvalsprovet med surfplatta eller telefon. Se närmare krav på utrustning under rubriken Bärbar dator och krav på utrustningen.
 • identifieraren (QR-kod). identifieraren skickas cirka en vecka före urvalsprovet per sms och e-post.
 • Skrivredskap (blyertspenna eller stiftpenna, vässare, radergummi, linjal) för anteckningar

Du kan ta med dig till provet:

 • Munskydd (reservmasker i transparent påse)
 • En dryckesflaska med kork (flaskan får inte innehålla kaffe eller energidryck)
 • Små matsäckar med transparent omslag om du behöver äta under provet. Undvik starkt doftande eller allergiframkallande mat.
 • Separat trådbunden mus och tangentbord. OBS! Det är förbjudet att använda trådlös utrustning.
 • Läkemedel som eventuellt behövs under provet. Medicinerna ska avlägsnas från originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar. Visa medicinerna för övervakaren när du kommer in i salen.
 • Öronproppar för engångsbruk. Observera att du då eventuellt inte hör de tilläggsanvisningar som ges i provet.
 • Skyddsvisir, engångshandskar och handsprit i en liten transparent flaska. 

Under provet är det förbjudet att ha med och använda andra tillbehör än de som nämns i listan. Förbjudna är till exempel följande:

 • Egen klocka (oavsett om det är en smartklocka eller ett vanligt armbandsur). Du ser den återstående provtiden i provsystemet.
 • Snus och tuggummi.
 • Egna näsdukar. Det finns näsdukar i provsalarna.
 • I urvalsprovet får man inte använda färgpennor eller överstrykningspennor.

Mobiltelefonen ska stängas innan provet inleds (flygläge) och lämnas i väskan/jackfickan/på en plats som övervakaren anvisar; övervakarna visar var du kan lämna dina saker under provet.

Följ anvisningarna när du går till provsalen. Alla sökande ska tvätta händerna eller använda handsprit innan de går in i provsalen.

Övervakarna kontrollerar de saker du tar med till salen och ger dig anvisningar om var du ska sitta i provsalen.

Förbered din dator för provet när du satt dig. Anvisningar ges också vid provtillfället.

 • Anslut datorns strömkabel till eluttaget. Starta datorn och stäng av ljudet.
 • Stäng eventuella program som är öppna på datorn. Ta bort sekretessfiltret från skärmen om ett sådant finns.
 • Logga in i nätverket för urvalsprov. I provlokalen får du namnet på nätverket för urvalsprov och lösenordet.
 • Öppna urvalsprovssystemets webbplats med din webbläsare. Sidans adress anges vid urvalsprovet.
 • Logga in i provsystemet med personbeteckningen och den utrymmeskod som ges vid provtillfället. Om du inte har en finländsk personbeteckning får du en separat inloggningskod av övervakaren.
 • Välj provspråk. Du kan inte ändra dig när du har valt språk.
 • Vänta i lugn och ro på att provet ska börja.

I urvalsprovet kan det finnas material i pdf-format. Du får endast öppna materialet i webbläsaren. Det är tillåtet att ha fliken som öppnats i ett separat fönster invid frågorna.

Om din webbläsare erbjuder möjligheten att söka text från en pdf-fil, kan du använda dig av denna möjlighet. Sökfunktionen kan fungera t.ex. med tangentkombinationen Ctrl+F eller Cmd+F. Sökfunktionen hittar inte nödvändigtvis all text, t.ex. sådan som är i bildformat.

Endast provsystemet får användas under provet. Användning av någon annan webbplats, fil, programvara, enhet, datorns egen kalkylator, vara eller dylikt i provlokalen (före, under och efter provet) kan leda till att provet underkänns. Även annat upptäckt fusk kan leda till att urvalsprovet underkänns. Det är förbjudet att spara provsystemet eller dess innehåll. Telefoner får användas när man kommer in och lämnar provet för att visa identifieraren (QR-koden).

Om du börjar känna symtom som liknar förkylningssymtom under provtillfället ska du omedelbart meddela övervakaren om detta. Du kan vid behov hänvisas till ett annat rum där du kan slutföra provet.

Du kan gå på toaletten mitt under provet. Räck upp handen och vänta på att övervakaren kommer till dig och följer dig till toaletterna och tillbaka. Toalettbesöken sköts en sökande åt gången.

Provet avslutas

Du får avlägsna dig tidigast en halv timme efter den angivna inledningstiden.

Urvalsprovet avslutas när du själv avslutar det eller när provtiden upphör. När provet avslutas ska du lämna in urvalsprovet genom att logga ut ur provsystemet och visa din identifierare (QR-kod) och ditt identitetsbevis för övervakaren. Om du behöver ett intyg över deltagande i provet till exempel för armén ska du samtidigt be om ett intyg av övervakaren. Efter provet hänvisar övervakaren sökandena till identifiering i ordningsföljd. Vänta på din tur på din plats i lugn och ro.

Ta med dig dina saker och lämna universitetets lokaler när du har visat din identifierare och ditt identitetsbevis för övervakaren. Vänta inte inomhus på andra som har deltagit i provet.

Det digitala urvalsprovets funktionsräknare har följande funktioner:

 • addition, subtraktion, multiplikation, division
 • parenteser
 • andra potens och kvadratrot
 • tiopotens ja allmän potens
 • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
 • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
 • konstanterna π och e
 • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
 • uttryckets värde kan lagras i minnet Min och hämtas ur minnet Mout.

Ansökan om individuella arrangemang görs med en separat blankett. Det ska framgå av ansökan exakt vilka slags arrangemang ansökan gäller. Ansökan lämnas in till det universitet där du har meddelat att du skriver urvalsprovet.

Urvalsprovet kan ordnas i en separat lokal och man kan använda särskilda material eller hjälpmedel efter behov. Högst 30 minuter extra tid kan beviljas för att skriva provet. Den extra tid som beviljas är densamma för alla sökande som deltar i urvalsprovssamarbetet inom psykologi och logopedi.

Den som ansöker om individuella arrangemang på grund av hälsoskäl måste bifoga ett läkarutlåtande av vilket skadans eller sjukdomens art och behovet av individuella arrangemang framgår. För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter krävs ett utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut. Som intyg över behovet av individuella arrangemang godkänns också studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang, om behovet av specialarrangemang framgår av beslutet.

Ansökan om individuella arrangemang ska vara universitetet tillhanda senast 6.4.2022 kl. 15.00. Ansökningar som kommer in senare kan godkännas endast om den sökande kan visa att behovet av individuella arrangemang har uppstått efter att ansökningstiden gick ut och inte gick att förutse före det.

I universitetets beslut beaktas redogörelsen som den sökande lagt fram samt urvalsprovets längd och karaktär.

Urvalsprovet bedöms i enlighet med universitetets anvisningar och vid bedömningen tillämpas samma principer som på andra sökande. Läkarutlåtanden ska inte fogas till provsvaren och information om den sökandes skada eller sjukdom förmedlas inte till den som bedömer provet.

Ansökningsblanketter enligt universitet:

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande.

Urvalsprovet består av endast en del och varar i tre timmar. Urvalsprovet kan innehålla såväl flervalsuppgifter som uppgifter av annan typ.

Uppgifterna förutsätter att man har förmåga att förstå och tillämpa urvalsprovets förhandsmaterial och det material som delas ut vid provet, att man förstår vetenskapligt tänkande och vetenskapliga metoder, kan tolka materialet samt har förmåga att dra slutsatser och föra fram insikter om kunskapsstoffet i förhandsmaterialet och/eller materialet som delas ut vid provet. Urvalsprovet kan dessutom innehålla uppgifter som kräver uträkningar. Dessutom kan tabeller, bilder och formler delas ut vid provet.

Det är möjligt att få uppgifterna på svenska eller finska och du ska besvara uppgifterna på samma språk. Du väljer om du skiver urvalsprovet på svenska eller finska i början av det digitala provet. Du kan inte ändra ditt val mitt i provet. Du kan inte få uppgifterna på båda språken.

Ansökningsmålen i psykologi och logopedi kan ha olika viktningar i poängsättningen av urvalsprovet. Eventuella viktningar meddelas i samband med uppgifterna i urvalsprovet. Om det tillämpas en ämnesspecifik viktning i poängsättningen av urvalsprovet, skalas urvalsprovspoängen enligt mallen nedan, men provpoängen skalas separat för sökande till psykologi och sökande till logopedi.

Summan av poängen (råpoängen) för uppgifterna i urvalsprovet konverteras till urvalsprovpoäng på en skala från 0,000 till 120,000 (se nedan).

 • Av alla deltagare i urvalsprovet som ordnats inom ramen för urvalsprovssamarbetet får den 0,1 % av de sökande som gav de bästa svaren 120, 000 som det slutliga poängantalet för urvalsprovet.
 • Skalkoefficienten räknas ut genom att dividera 120,000 med råpoängen för den sökande som placerar sig sist bland den 0,1 % av sökandena som gav de bästa svaren.
 • De övriga sökandenas slutliga urvalsprovpoäng räknas ut genom att multiplicera den sökandes råpoäng med skalkoefficienten. Poängtalet avrundas till tre decimalers noggrannhet.

Minimipoängtalet som krävs för urvalsprovet är hälften av de skalade högsta poängen (60 poäng).

Om flera sökande har samma poäng rangordnas de på basis av provpoängen enligt följande ordning:

 1. de sammanlagda poängen för uppgift 1
 2. de sammanlagda poängen för uppgift 2
 3. de sammanlagda poängen för uppgift 3
 4. de sammanlagda poängen för uppgift 4

Om det efter att man tillämpat dessa kriterier finns flera sökande med samma poängtal på gränsen till antagning, antas samtliga sökande med samma poäng.

Var ser jag mina poäng från urvalsprovet?

Resultaten från vårens andra gemensamma ansökan publiceras senast 8.7.2022. Dina poäng från urvalsprovet visas i Studieinfo. I Studieinfo syns det slutliga totala poängantalet från ditt urvalsprov enligt den skala som används i antagningen.

Du kan se dina svar i urvalsprovet via tjänsten Urvalsprovspoängen. Anvisningar för att använda tjänsten finns nedan.

De poäng som syns i Urvalsprovspoäng-tjänsten är råpoäng och det totala antalet av dem motsvarar inte det slutliga totala poängtalet som syns i Studieinfo. Det slutliga, totala poängantalet enligt skalan för antagningen har räknats ihop genom att man omvandlat det hopräknade råpoängantalet till en skala från 0,000 till 120,000 (se punkten "Poängsättning av urvalsprovet och kriterierna för rangordning vid samma placeringar").

 

Att logga in i tjänsten för poäng från urvalsprovet

Urvalsprovspoäng-tjänsten öppnas 8.7.2022 kl 12. Tjänsten är öppen till 31.12.2022.

 1. Gå på sidan https://tulokset.korkeakouluun.fi. (Tjänsten öppnas 8.7.2022)
 2. Logga in med hjälp av stark autentisering via tjänsten Suomi.fi.

Om du inte har möjlighet till stark autentisering via tjänsten Suomi.fi, kan du logga in i Urvalsprovspoäng-tjänsten genom den ansökan som du lämnade in i vårens andra gemensamma ansökan:

 1. När du lämnade in din ansökan fick du ett bekräftelsemeddelande från Studieinfo (adressen noreply@opintopolku.fi) med rubriken ”Studieinfo: Din ansökan har mottagits”. Leta fram meddelandet i din e-post. Kontrollera att du letar efter meddelandet i samma tjänst vars e-postadress du uppgav i din ansökan.
 2. I meddelandet finns en länk till din ansökan. Länken är aktiv i 14 dygn. Du kan beställa en ny länk genom att klicka på den föråldrade länken. Det kan ta flera timmar innan du får länken till din e-post.
 3. Öppna din ansökan genom att trycka på den nya länken.
 4. Leta fram avsnittet länken till Urvalsprovspoäng-tjänsten. Länken för dig till Urvalsprovspoäng-tjänsten.

Om du är missnöjd med antagningsresultatet, kan du skriftligen begära omprövning hos universitetet inom 14 dagar från det att resultaten offentliggjorts. En begäran om omprövning ska vara motiverad och riktas till det universitet vars antagningsbeslut begäran gäller (före den 22.7.2022 kl. 15.00).

Om du vid urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi har sökt till flera olika ansökningsmål och vill begära omprövning av flera urvalsbeslut, ska du lämna en separat begäran om omprövning till varje ansökningsmål och universitet.

Närmare anvisningar om hur omprövningsbegäran ska göras och lämnas in till universiteten finns under följande länkar:

Om du är missnöjd med universitetets beslut om behandlingen av din omprövningsbegäran, kan du söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996 och 433/1999). Besvär ska anföras inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.

På grund av en omprövningsbegäran ändras antagningsresultatet inte till nackdel för den som begärt omprövning.

2022

2021

2020

(Eftersom alla sökande som kallades till ett muntligt urvalsprov hade valt finska som språk för att avlägga provet, publiceras dokumentena 2020 endast på finska.)

Du kan bekanta dig med urvalsprov och modellsvar från tidigare år på Helsingfors universitets webbplats.