Förhandsmaterial för urvalsproven

På denna sida publiceras förhandsmaterial för de svenskspråkiga urvalsproven. Förhandsmaterialet publiceras i regel cirka en månad före urvalsprovet. Alla prov har inte material som ska läsas på förhand, därför nämns inte alla prov på denna sida. Förhandsmaterialet för de finskspråkiga proven finns på den finskspråkiga sidan.
Förberedelser inför urvalsprovet

Urvalsproven kan basera sig på material som publiceras och ska läsas på förhand (förhandsmaterial), på material som delas ut vid urvalsprovet, på gymnasiets lärokurs i vissa ämnen eller på en kombination av dessa. Förhandsmaterialet och det material som delas ut i samband med provet kan också vara på engelska. Märk väl att förhandsmaterialet får inte vara framme under urvalsprovet. I Studieinfo finns information om urvalsproven för varje ansökningsmål och om förberedelserna inför de olika proven.

Var finns förhandsmaterialet?

Det material som ska läsas på förhand inför ett urvalsprov publiceras ibland på webben, och det är också möjligt att det redan finns fritt (gratis) tillgängligt på webben. Det kan också hända att materialet säljs i bokhandlar och nätbutiker, och då måste du betala för materialet. Du kan också kontrollera om materialet finns tillgängligt i biblioteken, men förbered dig på att utbudet av böcker är begränsat.

Förhandsmaterial från tidigare år

I samband med tidigare urvalsprov har det i vissa fall publicerats en förteckning över förhandsmaterialet för urvalsprovet i fråga. Information om provets förhandsmaterial kan också finnas angivet i uppgifterna i provet.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras 30.4.2024.

Förhandsmaterialet publiceras 30.4.2024.

Förhandsmaterialet publiceras 23.4.2024.

Humanistiska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras 23.4.2024.

Förhandsmaterialet publiceras 23.4.2024.

Förhandsmaterialet publiceras 23.4.2024.

Juridiska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras 23.4.2024.

Obs! De finskspråkiga ansökningsmålen i utbildningsprogrammet för rättsnotarie deltar i den nationella gemensamma antagningen, så i det finskspråkiga urvalsprovet används ett annat förhandsmaterial. Du hittar information om förhandsmaterialet på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom området juridik.

Medicinska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras cirka en månad före urvalsprovet på webbplatsen för urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi.

Förhandsmaterialet publiceras 30.4.2024.

Svenska social- och kommunalhögskolan

Förhandsmaterialet publiceras 23.4.2024.

Förhandsmaterialet publiceras 23.4.2024.

Statsvetenskapliga fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras 30.4.2024 på webbplatsen för den gemensamma antagningen till socialt arbete.

Obs! Ansökningsmålet Socialt arbete (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) vid Soc&kom (Svenska social- och kommunalhögskolan) hör INTE till den riksomfattande gemensamma antagningen i socialt arbete. Kontrollera förhandsmaterialet under "Svenska social- och kommunalhögskolan".