Tidigare urvalsprovsuppgifter

Här finns uppgifterna från tidigare års urvalsprov. Observera att det inte finns exempelsvar eller bedömningskriterier för alla uppgifter. Dessutom har text, bild eller annat material avlägsnats från vissa uppgifter av upphovsrättsliga skäl. Sådant material får du vid behov bekanta dig med via visnings- och kopieringsservicen för urvalsprov.

Alla urvalsprovsrelaterade filer på denna webbsida är inte fullt tillgängliga, eftersom de innehåller till exempel bilder som har varit relevanta för provet eller bedömningsgrunderna. Ytterligare information om tillgängliga urvalsprov och bedömningsgrunder får du genom att skicka in din fråga till e-postadressen studera@helsinki.fi. På vår webbplats hittar du också information om individuella arrangemang vid urvalsprov. Vi strävar efter att hjälpa alla sökande genom individuella arrangemang, efter behov.

Samarbetsurvalsprov

Andra prov

Följande prov hade inga sökanden som deltog på svenska, så varken proven eller bedömningskriterierna finns på svenska:

 • Kemi
 • Matematiska vetenskaper
 • Fysikaliska vetenskaper

Samarbetsurvalsprov

Andra prov

Följande prov hade inga sökanden som deltog på svenska, så varken proven eller bedömningskriterierna finns på svenska:

 • Ekonomi
 • Engelska
 • Franska
 • Italienska
 • Kemi
 • Konstforskning
 • Matematiska vetenskaper
 • Miljö- och livsmedelsekonomi
 • Fysikaliska vetenskaper
 • Politik, medier och kommunikation
 • Samhälle i förändring
 • Sociala vetenskaper
 • Spanska
 • Tyska
 • Världens språk och språkvetenskaper

Andra skedets urvalsprovuppgifter och bedömningskriterier har inte publicerats i följande ansökningsmål:

 • Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk) 
 • Nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur 
 • Ryska som främmande språk 
 • Ryska som modersmål 

Om du deltog i något av de här proven och behöver provet och/eller bedömningskriterierna, kontakta ansökningsservicen.