Avoin yliopisto: Tietojenkäsittelytieteen opinnot
Osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen kandi- ja maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op), aineopintokokonaisuuden (35 op) ja maisteritason syventäviä kursseja. Lisäksi voit opiskella tutkintoon kuuluvia muita opintoja. Tarjolla on myös runsaasti kaikille avoimia MOOC-verkkokursseja (Massive Open Online Course) ja alan erikoiskursseja.

Tietojenkäsittelytiede tutkii informaatiota kuvaavia ja muuntavia algoritmisia prosesseja sekä niiden automatisointia tietotekniikan tarjoamin välinein. Laaja tutkimuskenttä ulottuu ohjelmoinnista, tietokannoista ja tietoverkoista tekoälyyn ja tieteelliseen laskentaan. Uudet sovellusalueet avaavat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia niin tutkimuksessa kuin työelämässäkin.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osasto tarjoaa yhdessä Avoimen yliopiston kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön tukemia, kaikille avoimia, laadukkaita ja maksuttomia opintoja ICT- ja ohjelmistoalan osaajapulan helpottamiseksi:

 • Digital Education for All (DEFA)
 • Pilvipohjaiset web-sovellukset
 • Tekoäly ja datatiede
 • Tietoturva (Cyber Security Base)

Opintojen sisällöt ja aikataulut löydät kurssisivuilta (ks. alla). Kurssisivuilta löydät myös tiedot ilmoittautumiseen liittyen. Useimpiin opintoihin ei ole ennakkoilmoittautumista vaan kurssille ilmoittaudutaan vasta kun olet edennyt kurssisuorituksessasi tiettyyn vaiheeseen. Lisätietoa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osaston opintokokonaisuuksista löydät myös osoitteesta mooc.fi.

Tutustu kurssitarjontaan

Tältä sivulta löydät tietojenkäsittelytieteen kurssit jaoteltuna (1.) aiheen, (2.) opintokokonaisuuden tai (3.) tason mukaan.

1. Tietojenkäsittelytieteen opinnot aiheittain

Tästä osiosta löydät kurssit aiheen mukaan jaoteltuna - esimerkiksi kursseja pilvipohjaisista web-sovelluksista.

Onko tietojenkäsittelytiede sinulle uusi ala? Tutustu tietojenkäsittelytieteeseen opiskelemalla tieteenalan perusteita seuraavilla kursseilla:

Perusteet Tarjolla olevat kurssit 2021-2022:

Tämä maksuton kurssisarja antaa perustiedot modernien verkkopohjaisten sovellusten kehittäjälle. Tietotekniikan perusopintojen pohjalle perustuva koodarikoulutus Pilvipohjaiset web-sovellukset soveltuu ohjelmistoalan ammattilaisille ja sellaisiksi haluaville. Esitietoina kursseille ovat tietotekniikan perusopinnot tai vastaava osaaminen.

Kurssien sisältöön tai suoritukseen liittyviin kysymyksiin saat nopeimmin vastauksen kurssisivuilta tai kurssien vastuuhenkilöltä.

Tarjolla olevat kurssit:

DevOps DevOps = ohjelmistokehitys + palveluntarjonta. DevOps-toimintamallissa ohjelmistojen julkaisu, konfigurointi ja valvonta ovat kaikki kehittäjien omissa käsissä. Englanninkielisillä kursseilla tutustut DevOps-työkaluihin ja harjoittelet niiden käyttöä.
Full Stack Full stack -trendin myötä on tullut tavanomaiseksi, että sovelluskehittäjä hallitsee riittävästi kaikkia sovelluksen tasoja (selain + palvelin) ja tietokantaa. Usein full stack -kehittäjän on myös omattava riittävä määrä konfiguraatio- ja ylläpito-osaamista, jotta kehittäjä pystyy operoimaan sovellustaan esim. pilvipalveluissa. Kursseille tutustut JavaScriptilla tapahtuvaan moderniin websovelluskehitykseen ja otat haltuusi useita työkaluja.
Full Stack harjoitustyö Full Stack -kurssien lisäksi voit suorittaa myös kursseihin liittyvän harjoitustyön, jonka opintopistemäärä määrittyy työhön käytettyjen tuntien mukaisesti:
Pilvipohjaiset web-sovellukset - muut kurssit Ohjelmistotuotantokursseilla opit mitä ketterä ohjelmistotuotantoprosessi vaatii. Web-palvelinohjelmointi (Java) -kurssilla tutustut web-sovellusten toimintaan ja internetin perusosiin. Test-Driven Development (TDD) lähestyy ohjelmointia testien kirjoittaminen edellä.

Tässä maksuttomassa kurssisarjassa saat perustiedot tekoälystä ja koneoppimisesta. Tekoälyn perusteet ja Ethics of AI -kurssit voit suorittaa ilman ohjelmointitaitoa. Syventävillä kursseilla pääset perehtymään myös tekoälyn toteutustekniikkoihin.

Opinnot soveltuvat muun muassa HR:n, kaupan alan tai viestinnän asiantuntija- tai johtotehtehtävissä toimiville sekä alan opiskelijoille. Osa yksittäisistä kursseista sisältää esitietovaatimuksia tai suosituksia kurssien suoritusjärjestykseksi. Nämä tiedot löydät kurssisivuilta.

Tekoäly ja datatiede Tarjolla olevat kurssit:

Maksuton Cyber Security Base -kurssisarja rakentaa keskeistä tietoa ja osaamista tietoturva-ammattilaisen työhön liittyen. Kurssisarjan ovat yhteistyössä tuottaneet Helsingin yliopisto ja Cyber Security Academy. Kurssit ovat englanninkielisiä.

Opinnot soveltuvat muun muassa HR:n, kaupan alan tai viestinnän asiantuntija- tai johtotehtehtävissä toimiville sekä alan opiskelijoille. Osa yksittäisistä kursseista saattaa sisältää esitietovaatimuksia tai suosituksia kurssien suoritusjärjestykseksi. Nämä tiedot löydät kurssisivuilta.

Tietoturva (Cyber Security Base) Tarjolla olevat kurssit:

Algoritmit ovat tietokoneelle annettuja tarkkoja toimintaohjeita. Näillä kursseilla perehdyt algoritmien suunnittelun teoriaan ja harjoittelet tehokkaiden algoritmien kirjoittamista. 

Kurssit edellyttävät ohjelmoinnin perusteiden osaamista. Tarkat esitietovaatimukset löydät kunkin kurssin sivulta. 

Algoritmit Tarjolla olevat kurssit:

Näillä kursseilla opit tietoliikenteen ja käyttöjärjestelmien perusteet. 

Kurssit edellyttävät, että tunnet tietokoneen toiminnan perusteet. Tarkat esitietovaatimukset löydät kunkin kurssin sivulta. 

Tietoliikenne ja käyttöliittymät Tarjolla olevat kurssit:
2. Tietojenkäsittelytieteen opintokokonaisuudet

Tästä osiosta löydät kurssit jaoteltuna opintokokonaisuuden mukaan.

Tämän osion kursseista voidaan koota perusopintokokonaisuus. 

Valitse toinen kursseista:

 • Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (5 op)
 • Computing and Society (5 op)

Valitse toinen kursseista:

 • Ohjelmoinnin perusteet (5 op)
 • Introduction to Programming (5 op)

Valitse toinen kursseista:

 • Ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op)
 • Advanced Course in Programming (5 op)

Tee kaikki kurssit:

 • Tietokantojen perusteet (5 op)
 • Tietokoneen toiminnan perusteet (2 op)
 • Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (3 op)
Perusopinnot (25 op) Tarjolla olevat kurssit:

Tämän osion kursseista voidaan koota aineopintokokonaisuus Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot muille koulutusohjelmille (TKT8). Suorita kaikki kurssit. 

Aineopinnot (35 op) Tarjolla olevat kurssit:

DEFA-hanke avaa tietojenkäsittelytieteen ensimmäisen vuoden opinnot kaikille avoimiksi. Hanke on toiminnassa koko laajuudessaan syksystä 2019 lukuvuoden 2021 loppuun.

Kaikki hankkeen kurssit on listattu DEFA-hankkeen verkkosivuilla. DEFA-opintoja koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteesta DEFA-help@cs.helsinki.fi.

3. Tietojenkäsittelytieteen opinnot tason mukaan

Tästä osiosta löydät kurssit jaoteltuna tutkintoon liittyvien tasojen mukaan.

Tästä osioista löydät yliopistossa perusopintotasoisiksi luokitellut kurssit. 

Perusopintotasoiset kurssit Tarjolla olevat kurssit:

Tästä osiosta löydät yliopistossa aineopintotasoisiksi luokitellut kurssit. 

Aineopintotasoiset kurssit Tarjolla olevat kurssit:

Tämän välilehden kohdalta löydät yliopistossa syventävät opinnot -tasoisiksi luokitellut kurssit. 

Syventävien opintojen tasoiset kurssit Tarjolla olevat kurssit:

Tämän välilehden kohdalta löydät opinnot, joita yliopistossa ei ole luokiteltu perus-, aine-, eikä syventävien opintojen alle.

 

Muut opinnot Tarjolla olevat kurssit:
Tekoälykurssit
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä: avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.

Avoimen väylän kautta voit hakea tutkintosuoritusoikeutta Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan vuonna 2022 kun olet suorittanut tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op tai DEFA-väylän kautta haettaessa 60 opintopistettä. Lisätietoja hakemisesta Opintopolku.fi.

Ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot

Löydät ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot Opintotarjonnan hausta hakusanoilla AYTKT, AYCSM, AYBSCS, AYDATA.