Avoin yliopisto: Tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen opinnot

Osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen kandi- ja maisteriohjelman, sekä datatieteen maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia (25-35 op).

Avoimina yliopisto-opintoina voit opiskella tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op), aineopintokokonaisuuden (35 op) sekä tietojenkäsittelytieteen että datatieteen maisteritason syventäviä kursseja. Tarjolla on myös runsaasti kaikille avoimia MOOC-verkkokursseja (Massive Open Online Course) ja alan erikoiskursseja.

Opiskele joustavasti ympäri vuoden! Kesän 2024 opintotarjonta on julkaistu. 

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opintoja

Perusopintoja:

TKT10002 Ohjelmoinnin perusteet 5 op 

BSCS1001  Introduction to Programming  5 cr

TKT10003 Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op 

BSCS1002  Advanced Course in Programming 5 cr

TKT10004 Tietokantojen perusteet 5 op 

Edellisen OPS-kauden perusopintoja: 

TKT10005 Tietokoneen toiminta, Akvaariotentti 5 op

BSCS1004 Computer Organization I, Electric exam 5 cr

 

Aineopintoja:

TKT200091 Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security 1 op 

TKT200092 Cyber Security Base: Securing Software 3 op 

TKT200093 Cyber Security Base: Course Project I 1 op 

TKT21012 Algoritmit ongelmanratkaisussa 10 op 

TKT21029 Functional Programming I 5 op 

TKT21030 Functional Programming II 5 op 

TKT21018 Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op 

TKT210281 Elements of AI: Building AI - Intermediate 1 op 

TKT210282 Elements of AI: Building AI - Advanced 1 op 

TKT21031 Tekoälyn etiikka: Johdanto 2 op 

TKT21039 Core 5G and Beyond 2 op 

TKT20007 Ohjelmistoprojekti 10 op

TKT21036          DevOps with Docker 1 op

TKT21037          DevOps with Docker: docker-compose 1 op

TKT21038          DevOps with Docker: security and optimization 1 op

 

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelman opintoja

CSM141081  Full Stack Web Development 2024 / Full Stack -websovelluskehitys 2024 MOOC

CSM141082    Full Stack Web Development 2024, extension 1 / Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 1, 2024 MOOC

CSM141083    Full Stack Web Development 2024, extension 2 / Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 2, 2024 MOOC

CSM14113    Full Stack Web Development: GraphQL 2024 / Full Stack -websovelluskehitys: GraphQL 2024 MOOC

CSM14110    Full Stack Web Development: TypeScript 2024 MOOC 

CSM14111    Full Stack Web Development: React Native 2024 MOOC

CSM14112    Full Stack Web Development: Continuous Integration 2024 MOOC 

CSM141084    Full Stack Web Development: Containers 2024 MOOC

CSM14114    Full Stack Web Development: Relational Databases 2024 / Full Stack -websovelluskehitys: relaatiotietokannat 2024 MOOC

CSM141091    Full Stack Web Development Project 2024 / Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 2024 MOOC

CSM141092    Full Stack Web Development Project 2024/ Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 2024 MOOC

CSM141093 Full Stack Web Development Project 2024/ Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 2024 MOOC

 

Datatieteen maisteriopintoja

DATA20041 AI in Society: Introduction MOOC

DATA20042 AI in Society: AI and Discrimination MOOC

DATA20049 AI in Society: AI, Justice and Security

DATA20050 AI in Society: AI and Democracy MOOC

 

Muut opinnot:

TKT500031 Tietokone työvälineenä 1 op/Computing Tools for CS Studies 1 cr

Tutustu lukuvuoden 2023-2024 tarjonnan uutuuksiin ja ajankohtaisin kursseihin

Opi lisää tekoälyn vaikutuksesta yhteiskunnan eri osa-alueisiin:

Uutta ja uudistettua:

Ajankohtaisia kursseja:

 • Core 5G and Beyond (2 op): Opi oleellinen 5G- ja tulevaisuuden 6G-mobiiliverkoista tällä verkkokurssilla. 
 • Web-palvelinohjelmointi Ruby on Rails (5 op): Web-palvelinohjelmointi Ruby on Rails palaa toiveuusintana opetusohjelmaan vielä kerran! Kokeile miltä tuntuu ohjelmoida kielellä, jonka vallitseva suunnitteluparadigma on sovelluskehittäjän tyytyväisyys.
 • Full Stack -websovelluskehitys: relaatiotietokannat, 1 op (Tässä Full Stack -websovelluskehityskehitys -kurssin laajennuksessa tutustut relaatiotietokantoja käyttäviin NodeJS-sovelluksiin. Tietokantana on open source -maailman ykkönen PostgreSQL).
 • Test-Driven Development, 4 op (Test-Driven Development (TDD) lähestyy ohjelmointia testien kirjoittaminen edellä; tarjolla englanniksi)
 • Test-Driven Development: Full Stack, 1 op (luo oma full stack -websovellus TDD:n oppeja hyödyntäen; tarjolla englanniksi)

Tulossa myöhemmin:

 • AI in Society: AI and State MOOC            
 • AI in Society: AI and Democracy MOOC
 • AI in Society: AI and Robots MOOC

Tietojenkäsittelytiede tutkii informaatiota kuvaavia ja muuntavia algoritmisia prosesseja sekä niiden automatisointia tietotekniikan tarjoamin välinein. Laaja tutkimuskenttä ulottuu ohjelmoinnista, tietokannoista ja tietoverkoista tekoälyyn ja tieteelliseen laskentaan. Uudet sovellusalueet avaavat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia niin tutkimuksessa kuin työelämässäkin.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osasto tarjoaa yhdessä avoimen yliopiston kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön tukemia, kaikille avoimia, laadukkaita ja maksuttomia opintoja ICT- ja ohjelmistoalan osaajapulan helpottamiseksi:

 • Digital Education for All (DEFA)
 • Pilvipohjaiset web-sovellukset
 • Tekoäly ja datatiede
 • Tietoturva (Cyber Security Base)

Opintojen sisällöt ja aikataulut löydät kurssisivuilta (ks. alla). Kurssisivuilta löydät myös tiedot ilmoittautumiseen liittyen. Useimpiin opintoihin ei ole ennakkoilmoittautumista vaan kurssille ilmoittaudutaan vasta kun olet edennyt kurssisuorituksessasi tiettyyn vaiheeseen. Lisätietoa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osaston opintokokonaisuuksista löydät myös osoitteesta mooc.fi.

Tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen avoin kurssitarjonta

Tältä sivulta löydät tietojenkäsittelytieteen kurssit jaoteltuna (1.) aiheen, (2.) opintokokonaisuuden tai (3.) tason mukaan.

1. Tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen opinnot aiheittain

Tästä osiosta löydät kurssit aiheen mukaan jaoteltuna - esimerkiksi kursseja pilvipohjaisista web-sovelluksista.

Onko tietojenkäsittelytiede sinulle uusi ala? Tutustu tietojenkäsittelytieteeseen opiskelemalla tieteenalan perusteita seuraavilla kursseilla:

Perusteet Tarjolla olevat kurssit:

Hanki perustiedot modernien verkkopohjaisten sovellusten kehittämisestä. Kurssit soveltuvat ohjelmistoalan ammattilaisille ja sellaisiksi haluaville. Esitietoina kursseille ovat tietotekniikan perusopinnot tai vastaava osaaminen.

DevOps DevOps = ohjelmistokehitys + palveluntarjonta. DevOps-toimintamallissa ohjelmistojen julkaisu, konfigurointi ja valvonta ovat kaikki kehittäjien omissa käsissä. Englanninkielisillä kursseilla tutustut DevOps-työkaluihin ja harjoittelet niiden käyttöä.
Full Stack Full stack -trendin myötä on tullut tavanomaiseksi, että sovelluskehittäjä hallitsee riittävästi kaikkia sovelluksen tasoja (selain + palvelin) ja tietokantaa. Usein full stack -kehittäjän on myös omattava riittävä määrä konfiguraatio- ja ylläpito-osaamista, jotta kehittäjä pystyy operoimaan sovellustaan esim. pilvipalveluissa. Kursseille tutustut JavaScriptilla tapahtuvaan moderniin websovelluskehitykseen ja otat haltuusi useita työkaluja.
Full Stack harjoitustyö Full Stack -kurssien lisäksi voit suorittaa myös kursseihin liittyvän harjoitustyön, jonka opintopistemäärä määrittyy työhön käytettyjen tuntien mukaisesti:
Pilvipohjaiset web-sovellukset - muut kurssit Ohjelmistotuotantokursseilla opit mitä ketterä ohjelmistotuotantoprosessi vaatii. Web-palvelinohjelmointi (Java) -kurssilla tutustut web-sovellusten toimintaan ja internetin perusosiin. Test-Driven Development (TDD) lähestyy ohjelmointia testien kirjoittaminen edellä.

Hanki perustiedot tekoälystä ja koneoppimisesta. Osan kursseista voit suorittaa ilman ohjelmointitaitoa. Syventävillä kursseilla pääset perehtymään myös tekoälyn toteutustekniikkoihin. Kurssit soveltuvat muun muassa HR:n, kaupan alan tai viestinnän asiantuntija- tai johtotehtehtävissä toimiville sekä alan opiskelijoille.

Tekoäly ja datatiede Tarjolla olevat kurssit:

Kurssisarjan kautta saat keskeistä tietoa ja osaamista tietoturva-ammattilaisen työhön liittyen. Kurssisarjan ovat yhteistyössä tuottaneet Helsingin yliopisto ja Cyber Security Academy. Opinnot soveltuvat muun muassa HR:n, kaupan alan tai viestinnän asiantuntija- tai johtotehtehtävissä toimiville sekä alan opiskelijoille. Kurssit ovat englanninkielisiä.

Tietoturva (Cyber Security Base) Tarjolla olevat kurssit:

Algoritmit ovat tietokoneelle annettuja tarkkoja toimintaohjeita. Näillä kursseilla perehdyt algoritmien suunnittelun teoriaan ja harjoittelet tehokkaiden algoritmien kirjoittamista.

Algoritmit Tarjolla olevat kurssit:

Näillä kursseilla opit tietoliikenteen ja käyttöjärjestelmien perusteet. Kurssit edellyttävät, että tunnet tietokoneen toiminnan perusteet.

Tietoliikenne ja käyttöjärjestelmät Tarjolla olevat kurssit:
2. Tietojenkäsittelytieteen opintokokonaisuudet

Tästä osiosta löydät kurssit jaoteltuna opintokokonaisuuden mukaan.

Tämän osion kursseista voidaan koota perusopintokokonaisuus.

Lukuvuonna 2023-2024 perusopintokokonaisuus sisältää seuraavat kurssit:
Valitse toinen kursseista:

 • Ohjelmoinnin perusteet (5 op) TAI Introduction to Programming (5 cr)

Valitse toinen kursseista:

 • Ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op) TAI Advanced Course in Programming (5 cr)

Valitse toinen kursseista:

 • Tietokantojen perusteet (5 op) TAI  Introduction to Databases (5 cr, maksullinen kurssi)

Suorita kurssi: Computer and Internet (5 op)

Valitse toinen kursseista:

 • Tietorakenteet ja algoritmit I (5 op) TAI Data structures and Algorithms I (5 cr)

 

Lukuvuonna 2022-2023 perusopintokokonaisuus sisältää seuraavat kurssit:
Valitse toinen kursseista:

 • Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (5 op) TAI Computing and Society /Tietojenkäsittely ja yhteiskunta (5 op)

Valitse toinen kursseista:

 • Ohjelmoinnin perusteet (5 op) TAI Introduction to Programming (5 op)

Valitse toinen kursseista:

 • Ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op) TAI Advanced Course in Programming (5 op)

Suorita kaikki kurssit:

 • Tietokantojen perusteet (5 op)
   
 • Tietokoneen toiminta (5 op) TAI Computer Organization I 5 cr

   

Perusopinnot (25 op) lukuvuonna 2023-2024 Tarjolla olevat kurssit:
Perusopinnot (25 op) lukuvuonna 2022-2023 Tarjolla olevat kurssit:

Tämän osion kursseista voidaan koota aineopintokokonaisuus Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot muille koulutusohjelmille (TKT8)
Lukuvuonna 2023-24 kokonaisuus koostuu pakollisista ja yhdestä valittavasta kurssista. Lukuvuonna 2022-23 kokonaisuus koostuu listassa mainituista kursseista..

 

Suorita kaikki nämä kurssit (yht, 30 op):

 • Johdatus tekoälyyn 5 op
 • Tietojenkäsittely ja yhteiskunta 5 op (kurssit Tietojenkäsittely ja yhteiskunta, perusteet 2 op  JA Tietojenkäsittely ja yhteiskunta jatkokurssi 3 op) 
 • Laskennan mallit 5 op
 • Tietorakenteet ja alogoritmit II 5 op (TAI Data Structures and Algorithms II 5 cr)
 • Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security 1 cr
 • Cyber Security Base; Securing Software 3 cr
 • Cyber security Base: Course Project I 1 cr
 • Lakentaympäristöt 5 op

Suorita yksi kurssi (5 op) seuraavista kursseista:

 • Ohjelmistotuotanto 5 op
 • Functional Programming I 5 cr
 • Functional Programming II 5 cr
 • Data Analysis with Python 5 cr
Aineopinnot (35 op) lukuvuonna 2023-24 Tarjolla olevat kurssit:
Aineopinnot (35 op) lukuvuonna 2022-23 Tarjolla olevat kurssit:

DEFA-hanke avaa tietojenkäsittelytieteen ensimmäisen vuoden opinnot kaikille avoimiksi. DEFA-hakuväylä jatkuu Helsingin yliopistossa lukuvuonna 2023-2024.

Kaikki hankkeen kurssit on listattu DEFA-hankkeen verkkosivuilla. DEFA-opintoja koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteesta DEFA-help@cs.helsinki.fi.

3. Tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen opinnot tason mukaan

Tästä osiosta löydät kurssit jaoteltuna tutkintoon liittyvien tasojen mukaan.

Tästä osioista löydät yliopistossa perusopintotasoisiksi luokitellut kurssit. 

Perusopintotasoiset kurssit Tarjolla olevat kurssit:

Tästä osiosta löydät yliopistossa aineopintotasoisiksi luokitellut kurssit. 

Aineopintotasoiset kurssit Tarjolla olevat kurssit:

Tämän välilehden kohdalta löydät yliopistossa syventävät opinnot -tasoisiksi luokitellut kurssit. 

Syventävien opintojen tasoiset kurssit Tarjolla olevat kurssit:

Tämän välilehden kohdalta löydät opinnot, joita yliopistossa ei ole luokiteltu perus-, aine-, eikä syventävien opintojen alle.

 

Muut opinnot Tarjolla olevat kurssit:
Tekoälykurssit
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina tietojenkäsittelytieteen opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.

Avoimen väylän kautta voit hakea tutkintosuoritusoikeutta Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan vuonna 2024 kun olet suorittanut tietojenkäsittelytietestä tietyt kurssit (yht. 25 op) ja matematiikan kurssin Johdatus yliopistomatematiikkaan (5 op). Jos haet DEFA (Digital Education For All) väylän kautta, sinun tulee suorittaa vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Lisätietoja hakemisesta Opintopolku.fi.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Opiskelukokemus: Pasi

Perheenisän kipinä ohjelmointiin syttyi uudestaan kolmekymppisenä.

Myös tulevaisuus vaikuttaa lupaavalta: tietojenkäsittelytiede on kovassa kasvussa, ja ohjelmointitaitoa tarvitaan kaikilla aloilla.

Ohjelmointi on luovaa työtä, kuin taidetta. Koodin rakentamisessa tekninen osaaminen, tavoite ja luova ajattelu kohtaavat. Tyhjästä voi syntyä mitä vain. Erityisen hienoa on saada aikaan jotakin, joka onnistuu ja oikeasti toimii, Pasi kuvaa ja vaikuttaa silminnähden tyytyväiseltä.